ĐẠO TÂM 21/06/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 21/06/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 07:09 AM

Bài 108.

 

Biết nhiều chân lý, đạo lý, mà không thực hành thì có ích gì? Đó chỉ là hí luận, đa văn, không thể giải thoát cho bản thân và không thể giúp người khác giải thoát.

 

Chọn nghề nghiệp sao cho phước lành sinh thêm mãi.

 

Mỗi ngày điều tích phước

 

Và biết cách giữ phước

 

Dù là việc nhỏ nhất

 

Không được dễ bỏ qua

 

Mất cơ hội hạnh lành

 

Tâm lành khó sinh khởi

 

 

Lời nói cũng tích phước

 

Việc làm cũng tích phước

 

Suy nghĩ cũng tích phước

 

Các việc điều tích cực

 

Lợi lạc cho quần sanh

 

Tích góp các hạnh lành

 

Phước lành sinh thêm mãi

 

 

Thân, khẩu, ý tích phước

 

Ba nghiệp cần thanh tịnh

 

Để chuyển hóa hạnh lành

 

Là điều hành tu tập

 

 

Tu hành là góp nhặt

 

Tích góp các hạnh lành

 

Từ thân, khẩu, ý

 

Từ việc làm, lời nói, và suy nghĩ

 

Luôn tích cực thiện lành

 

Bằng việc làm hữu ích

 

 

Nói hay không bằng làm giỏi

 

Đa văn không bằng thực hành

 

Tiền nhiều không thành đạo

 

Nói nhiều đạo bất thành

 

Làm nhiều sinh hạnh lành

 

Phước lành càng tăng trưởng

 

 

Nhiều điên đảo vọng tưởng

 

Sinh tâm khó tu hành

 

Rong rủi ngoài chúng sanh

 

Tâm càng thêm nhiễu loạn  

 

 

Hãy suy nghĩ tích cực

 

Nơi nào có thân thì có tu

 

Nơi nào có thân thì có tích phước

 

Làm việc tích hạnh lành

 

Thực hành nơi làm việc

 

Công việc đang thọ nhận

 

Dù bất cứ nơi đâu

 

Ta thực hành nơi đó

 

Không bôn ba tìm cầu

 

Ngoài điên đảo vọng tưởng 

 

 

Nói câu thiện, sinh khẩu lành

 

Làm việc thiện, sinh hạnh lành

 

Suy nghĩ thiện, ý thêm lành

 

Tam nghiệp thanh, càng tinh tấn

 

 

Bài 109.

 

Luôn giữ gìn phẩm hạnh

 

Làm lợi lạc quần sanh

 

Hạnh lành càng tích chứa

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline