ĐẠO TÂM 21/09/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 21/09/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:30 AM

Đạo tâm

 

1. Thấy sắc không nhiễm sắc

 

2. Nghe thanh không nhiễm thanh

 

3. Ngửi hương không nhiễm hương

 

4. Nếm vị không nhiễm vị

 

5. Thân chậm không nhiễm xúc

 

6. Ý tiếp xúc không nhiễm các pháp trần (thọ, tưởng, hành)

 

 

Khi sáu căn (Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) tiếp xúc 6 trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Nếu không tĩnh thức nhận dạng mà thâu nạp thì các cấu nhiễm mới sẽ vào tâm ta, làm cấu uế mới sinh khởi.

 

Hộ trì 6 căn là ngăn không cho những cấu uế bên ngoài (đi theo con đường 6 trần) chạy vào trong nội tâm, và ngăn không cho nội tâm phát sinh cấu uế, hay cấu uế mới sinh khởi.

 

 

Đạo tâm

 

Sư Phụ giải phần bài tập ngũ uẩn căn bản bài mẫu, các phần còn lại Cư sĩ làm tuần sau sẽ qua đạo tràng kiểm tra ngũ uẩn căn bản. Qua phần khảo bài tập này, và cho ví dụ, xem như Cư sĩ qua bậc tuệ thứ 1 của ngũ uẩn (có 16 bậc tuệ).

 

 

Cho:

 

1. Lục căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, than, ý

 

2. Lục trần: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp

 

Bt1: Nhãn căn và sắc trần (bài này Sư Phụ làm mẫu):

 

- Nhãn căn làm duyên với sắc trần sinh ra nhãn thức

 

- Nhãn căn, sắc trần, nhãn thức làm duyên, 3 yếu tố hội tụ sinh nhãn xúc

 

- Có tiếp xúc sinh cảm thọ, tưởng, hành 

 

- Tưởng thì có: Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng

 

- Hành thì có: Sắc hành (Tư), thanh hành, hương hành, vị hành, xúc hành, pháp hành.

 

Bt2: Nhĩ căn và Thanh trần

 

Bt3: Tỷ căn và Hương trần

 

Bt4. Thiệt căn và Vị trần

 

Bt5: Ý căn và Pháp trần

 

 

Đạo tâm (Nhẫn nhịn):

 

Nhẫn nhịn được một giờ, thì trăm ngày không đau khổ, thầy trò không nhẫn nhịn thì không còn đạo nghĩa, vợ chồng không nhẫn nhịn nhau thì mất hết tình thâm, anh em, huynh đệ không nhẫn nhịn nhau thì mọi người không chung bước, bạn bè không nhẫn nhịn nhau thì không thành tri kỹ, xóm làng không nhẫn nhịn nhau thì sẽ gây thù, chuốc oán, nếu nhẫn được những việc người khác không nhẫn được đó mới thực sự là nhẫn, do đó ta phải học qui tắc dĩ nhu khắc cương, thì cuộc sống này thêm nhiều niềm vui và ý nghĩa, để khi ta mất đi sẽ không có nhiều điều phải ăn năng hối hận. 

 

 

Cuộc đời đã đau khổ

 

Xin đừng làm khổ thêm

 

Cho đi và tha thứ

 

Sẽ được giấc êm đềm

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline