ĐẠO TÂM 21/10/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 21/10/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 09:04 AM

BÀI KỆ

 

Ở chỗ ngại, biến thành thông

 

Mong được thông, trở thành ngại

 

Không gặp ngại, khó vượt qua

 

Trong chướng ngại, được đạo bồ đề

 

 

Trả lời Cư sĩ

 

Không phải hạnh phúc, là sự truy cầu dục lạc của bản thân.

 

Ta nhận ra được sự nhiệm mầu trong cuộc sống hiện tại, đó mới là hạnh phúc thật sự, nơi đó ta nhận ra tình yêu thương của ta dành cho tất cả muôn loài. Ta cảm nhận tình yêu thương muôn loài ở trong tâm ta. Tình thương đó vô bờ bến và không ngăn ngại.

 

Không lo âu và sợ hãi về sự sinh diệt của chính bản thân mình. Nó vốn là như thế.

 

Muốn tìm cầu hạnh phúc thật sự thì phải đọc Bát Chánh Đạo.

 

Bát chánh đạo không phải là con đường đi đến hạnh phúc, nhưng muốn tìm cầu hạnh phúc thật sự thì phải đọc Bát Chánh Đạo.

 

 

Trả lời Cư sĩ

 

Xưa kia lấy cắp đồ người ta

 

Ngày nay hoán trả tại Ta bà

 

Có chi tâm lo, sinh phiền não

 

Vật hoàn cố chủ có đâu xa

 

 

KỆ ĐẠO TÂM

 

Học đạo thầy, tu đạo ta

 

Bôn ba kiếp sống ở Ta bà

 

Thầy trò, huynh đệ duyên hội tụ

 

Sao bỏ chân tâm, tu đạo tà

 

Phiền não, ái dục, làm mê muội

 

Bỏ mất chân tâm đạo Thích Ca

 

 

Minh tâm kiến tánh thường quán xét

 

Tà loạn sanh khởi nhận biết ra

 

Khổ công tu tập sanh phiền não

 

Phiền não diệt rồi, tuệ sanh ra

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline