ĐẠO TÂM 22/03/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 22/03/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 04:22 PM

Bài 67.

Trải nghiệm pháp tu bằng thực hành định pháp hoa Cư sĩ sẽ bị vướng mắc các vấn đề sau:

- Thân tịnh, nhưng tâm không tịnh.

- Tâm đã tịnh, nhưng vì chướng duyên, khẩu không thể kìm chế, do tập khí huân tập thành thói quen nhiều đời nhiều kiếp.

- Vì nghe Sư Phụ giảng, nên cố gắng thân tịnh, tâm tịnh mọi lúc mọi nơi để vào định pháp hoa, điều này cũng không ổn, chỉ là phần thô (lớp vỏ mỏng, không thể ngăn lửa phiền não), không phải là cứu cánh. Vậy trước hết, muốn vào định pháp hoa ta phải tư duy trải nghiệm pháp tu các chân lý: Khổ (con người thật là khổ), không (các pháp không tự tánh, điều giả hợp, do duyên sanh mà hình thành), vô thường (các pháp không thường trụ, sinh trụ hoại diệt), vô ngã (không có cái ta, thân ta do tứ đại giả hợp mà thành, không có chủ thể), nhân quả nghiệp báo (mọi hiện tượng đều có nguyên nhân sâu xa, không giới hạn không gian, thời gian và con người phải chịu trách nhiệm cho chính hành vi của mình tạo ra), duyên sinh, (mọi hiện tượng ta thấy đều phủ trùng nhân duyên, đều có mối quan hệ nhân quả, và không bao giờ có một sự tồn tại của một sự kiện, mà không có trợ duyên của sự kiện khác).

- Cư sĩ phải trải nghiệm và tuệ giác các chân lý. Liễu trí, thắng trí, các chân lý này, là nền tảng của trí huệ, là điều kiện ban đầu để vào định pháp hoa.

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline