ĐẠO TÂM 22/10/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 22/10/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 09:26 AM

KỆ ĐẠO TÂM

 

Tu hành căn bản tại thân ta

 

Giao tế, nấu cơm, lại quét nhà

 

Quét nhà cho sạch, quét tâm ta

 

Cấu uế nhiễm ô do tà loạn

 

Tà loạn đi rồi đạo sinh ta.

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline