ĐẠO TÂM 22/11/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 22/11/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 09:49 AM

Đạo tâm - ( kệ)

 

Đất tâm sanh các giống

 

Nhân sự, lại sanh lý

 

Quả đầy bồ đề tròn

 

Hoa nở thế giới sanh.

 

 

Đạo tâm

 

Các pháp từ xưa nay

 

Tánh tướng vốn không tịch

 

Pháp trụ ngôi pháp

 

Tướng thế gian thường còn

 

 

Đạo tâm

 

Vô lượng pháp

 

Sinh ra từ một pháp

 

Pháp ấy là vô tướng

 

Vô tướng ấy nhưng

 

Chẳng có tướng nào

 

Không phải là tướng

 

 

Chẳng có tướng nào

 

Không phải là tướng

 

Đó là thật tướng của

 

Các pháp.

 

(Tất cả các bài này Cs điều phải học thuộc)

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline