ĐẠO TÂM 22/12/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 22/12/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 10:16 AM

Tất cả chúng sinh vì mê, mà quên đi bản thể chân tâm thanh tịnh của minh nên vọng hiện ra, nên có thế giới và chúng sanh

 

Cũng như người ngủ chiêm bao, thấy có các cảnh vật, chúng sanh trong chiêm bao và chấp các cảnh vật đó là thật, nên khởi ra tham, sân, si tạo đủ nghiệp, sanh tử luân hồi rồi chịu nhiều khổ sở. Vì chấp các cảnh vật nên sinh ra vui buồn lẫn lộn

 

Bồ tát nhìn rõ thế giới chúng sanh do vô minh vọng tưởng hiện ra, nên không còn khổ mà tự tại. Bồ tát cũng như người đã thức giấc chiêm bao thấy các cảnh vui buồn trong chiêm bao là không có nên không còn khổ, mà tự tại

 

(Cs học thuộc và tham thấu bài này)

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline