ĐẠO TÂM 23/02/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 23/02/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 11:18 AM

(Giảng bát nhã tâm kinh tiếp theo)

 

Hiểu đạo là một chướng ngại 


Thương người là một chướng ngại 


Đạo nghĩa vợ chồng là một chướng ngại 


Tín thực bạn bè là một chướng ngại 


Còn chấp lễ pháp thầy trò là còn chướng ngại

 

Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín là một chướng ngại 


Bi - Trí - Dũng là một chướng ngại 


Còn phân biệt pháp môn tu là còn chướng ngại.......

 

Các chướng ngại trên đây là chướng ngại lành. Nếu tu đạo giải thoát thì chướng ngại lành cũng là một chướng ngại lớn phải vượt qua.


Là một người tốt trong xã hội, là điều rất quí, sống chuẩn mực đạo đức là điều mà mọi người đang hướng tới. Tuy nhiên đây là đạo đức tục đế, chưa phải là chân đế (Đạo đức thế gian), chưa phải là đạo giải thoát.

 

Nó  là nền tảng để tu đạo giải thoát.


Những ai thấy mình đạo đức sáng ngời, chớ lầm tưởng mình đã giải thoát. 


Nếu không tỉnh táo, ta sẽ càng bị dính chấp vào những việc mình cho là đạo đức, những việc mà xã hội tán dương và khen thưởng, rồi mê lầm cho rằng làm người như thế là đủ.... 
 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline