ĐẠO TÂM 23/06/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 23/06/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 12:48 PM

Các tâm của đệ tử Môn phái hiện nay vẫn còn làm cản trở huệ căn của đệ tử: Tâm so sánh, tâm phân biệt, tâm trách móc, tâm vọng động, tâm cống cao, tâm nóng vội, tâm mong cầu, tâm chạy nhảy, tâm lăng xăng, tâm hơn thua, tâm đâm thọc, tâm thị phi, tâm giận hờn, tâm si mê, tâm hờn mác, tâm trộm pháp, tâm ta đây, tâm đẩy đưa, tâm nếu kéo, tâm cố chấp,  tâm bảo thủ, tâm ngạo mạng, tâm coi thường, tâm ganh ghét, tâm cẩu thả...Và thích làm nhưng không biết mình đang làm gì?


Đệ tử hãy kiểm tra đối chiếu bản thân, xem ta còn những tâm nào để điều chỉnh mình.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline