ĐẠO TÂM 23/08/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 23/08/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:11 AM

Hành trì kinh điển mà Cư sĩ không dùng chân tâm, mà dùng thước đo (chạy theo số lượng, kinh lớn kinh nhỏ, truy cầu, mong cầu, làm cho có lệ, không tập trung, hời hợt, cao thấp, phân biệt, đối đãi, chấp tướng, cho vui, mưu cầu pháp lực, thần thông, tà kiến...), mà không dùng chân tâm, thì làm sao đủ lòng thành tâm, để chuyển hóa tâm linh, để siêu độ ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp chưa được siêu thoát?

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline