ĐẠO TÂM 25/05/2021

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 25/05/2021
Ngày đăng: 30/08/2022 01:54 PM

1. Độ ta nơi tại tướng tâm

 

Tướng vừa xuất hiện tâm liền nhận ra

 

Tướng thiện dẫn dắt đi xa

 

Tướng ác vừa khởi tâm đà chặn ngay

 

 

2. Nếu không hóa độ tướng này

 

Làm kho tích trữ chờ ngày đủ duyên

 

Đến khi tích chứa đủ phiền

 

Rơi vào ác đạo khó bề thoát thân

 

 

3. Đạo màu cốt ở thực hành

 

Đạo nơi cửa miệng hạnh lành còn xa

 

Chúng sanh cha mẹ ông bà

 

Là nơi thực tập thuận đà nghiệp duyên

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline