ĐẠO TÂM 25/07/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 25/07/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:04 AM

Bài 119: Các Cư sĩ tu tập lấy chân tâm trực chỉ bản tánh chân thật mà tu (Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành phật) nếu dùng sự trí trá, thước đo của thế gian thì sự chứng thực cho quá trình tu tập còn quá xa.

 

Thước đo cho sự tu hành của mỗi Cư sĩ chính là chân tâm. Chứ không phải bằng các phương tiện của thế gian.  

 

Nhiều Cư sĩ tu tập cứ chạy lòng vòng, thân không tịnh (thân), nói lòng vòng, không chân thật (khẩu), tâm trí trá, nhảy nhót, mưu toan, chấp chứa, tưởng đâu như thế khôn (ý). Đây là tu ma, tu quỷ chứ không phải tu phật.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline