ĐẠO TÂM 25/09/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 25/09/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:38 AM

1/ Người tu phải thường ghi nhớ

 

Lười biếng làm lỡ mất đạo tâm

 

Quen theo thế tục lạc lầm

 

Đấm mê sa đọa trong hầm khổ đau

 

Nên thường phải dồi trao tinh tấn

 

Dũng mãnh tu phá những não phiền

 

Bốn ma hàng phục bình yên

 

Khỏi ngục âm giới về miền Chân Như

 

           

2/ Điều thiện chưa sanh, thì làm cho nó sanh

 

Điều thiện đã sanh, thì làm cho nó tăng trưởng

 

Điều ác chưa sanh thì đừng cho nó sanh

 

Điều ác đã sanh rồi thì không cho nó tăng trưởng

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline