ĐẠO TÂM 25/11/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 25/11/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 09:51 AM

Kệ bát nhã

 

Tâm vô tướng

 

Tưởng vô tâm

 

Lìa các pháp

 

Pháp tâm pháp

 

Nào đâu xa

 

Chính là ta

 

Lìa tất cả

 

Vốn về không

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline