ĐẠO TÂM 26/01/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 26/01/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 10:36 AM

Đạo tâm kệ 

Tam giới như huyễn hoặc 


Tâm cảnh hòa họp sanh


Duyên nghiệp hòa sanh tướng 


Phàm phu biết khai ngộ 


Nghiệp kia vốn chẳng còn


Vọng sanh do chấp thật 


Ái dục sinh ngũ ấm 


Thân người vốn không thật 


Mọi thứ do duyên sanh


     
Tự tại thâu nhiếp tâm 


Mỗi mỗi ý sanh thân 


Hoa trang nghiêm tự tại 


Quan sát việc thế gian


Như hoa đốm mộng huyễn

 

Các tướng vọng tưởng kia


Từ duyên khởi mà sanh 


Tự tánh chẳng vọng tưởng 


Vì duyên khởi thành có 


Lìa tướng duyên khởi đó 


Dù có cũng thành không


     
Cs học thuộc bài này 


Trân trọng !

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline