Đạo Tâm 26/03/2022

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Đạo Tâm 26/03/2022
Ngày đăng: 30/08/2022 02:46 PM

4 thánh trí về ngũ uẩn


1. Thấy được sự chấp thủ về ngũ uẩn (Sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là phiền não và khổ đau


2. Thấy rõ ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và tham ái


3. Thấy được ngũ uẩn này đoạn diệt là khi hết vô minh và tham ái


4. Thấy được bát chánh đạo là một phương pháp chơn chánh đưa đến diệt tận vô minh và tham ái

 

Hãy tu tập 4 thánh trí
 

 

Giảng giải


Chấp thủ ngũ uẩn:


- Thân (sắc): này là của tôi


- Cảm thọ: này là của tôi


- Tưởng: Tưởng này là của tôi


- Hành: Suy nghĩ này là của tôi


- Thức: Tôi nhận biết cái này cái kia


Không thấy được ngũ uẩn là do duyên sanh vô thường và biến đổi


Không có chủ thể không có tự tánh


Vì duyên mà đến hết duyên lại đi


Hết duyên này đến duyên khác


Ngũ uẩn phủ trùng nhân duyên


Vì không nhận thấy ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là do duyên sanh, vô thường biến đổi. Từ đó sinh ra sự chấp thủ đối với ngũ uẩn.

 

 

Dẫn đến khổ đau

 

Vì không nhận thấy ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là do duyên sanh, vô thường biến đổi. Từ đó sinh ra sự chấp thủ đối với ngũ uẩn, dẫn đến khổ đau và phiền não

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline