ĐẠO TÂM 26/09/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 26/09/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:40 AM

GIẢNG ĐẠO TÂM – HỘ TRÌ 6 CĂN

 

- Mắt nhìn thấy các sắc, hình ảnh, màu sắc, đồ vật,... tâm không bị các sắc lôi cuốn, dao động, dính vào,... tâm vẫn an trú trong than;

 

- Tai nghe âm thanh, lời nói,... tâm không bị lôi cuốn vào âm thanh, dao động, dính mắc vào,... tâm vẫn an trú trong thân;

 

- Mũi ngửi mùi hương thơm, thổi tâm không bị dao động cuốn vào, dính mắc vào, ... tâm vẫn an trú trong thân;

 

- Lưỡi nếm các vị chua cay,... tâm không bị dao động, bị cuốn vào các vị, dính mắc vào,... tâm vẫn an trú trong thân;

 

- Thân căn xúc chạm, nóng lạnh, mềm mại,... tâm không bị dao động, bị cuốn vào cảm thọ, dính mắc vào... tâm vẫn an trú trong thân;

 

- Ý căn tiếp xúc các pháp trần, hình ảnh, âm thanh, mùi hương, các vị, xúc chạm, thọ tưởng hành, tâm không bị dao động, không bị lôi cuốn, dính mắc vào,... tâm vẫn an trú trong thân. 

 

Cư sĩ hãy quan sát tâm mình, khi sáu căn tiếp xúc 6 trần thì sẽ biết được, và khi đó sẽ có phương pháp để thủ hộ tâm. 

 

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline