ĐẠO TÂM 27/02/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 27/02/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 12:05 PM

Mỗi sớm mai thức vậy, mở mắt ra, tự mình tấu lên một khúc nhạc, âm điệu hài hòa, khiến mầm chánh pháp từ từ sinh trưởng, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận mầm chánh pháp này, những ai có niềm tin chân chánh, thì sẽ được tắm gội trong trong niềm tin của chánh pháp.

 

Nếu trên đời này ta đi tìm tình yêu, chứ không phải đi tìm người mình yêu, thì ta phát hiện ra ta chính là người duy nhất để ta yêu và để tha thứ.  

 

Lặng hụp trong dòng đời trôi nổi, lăng xăng tìm cầu hạnh phúc, mà không biết rằng hạnh phúc ngay trong tự thân ta.

 

Vô minh sinh ra đau khổ. Nóng giận, tự phụ, ganh ghét, tham lam, ích kỹ, ngã mạn đều do vô minh sanh khởi. Vận mệnh của con người được quyết định từ nơi hành nghiệp của họ gây ra.


Chúng ta sinh ra trên đại địa này, mọi cảm thọ điều là khổ đau, thế gian này đầy ắp những đau khổ bi thương. Giới định huệ và tám con đường chân chánh sẽ dẫn dắt chúng ta ra khỏi vô minh.

 

Thế gian này không phải là nơi dùng chân của khổ đau và bi thương mà sẽ là nơi cư trú của những bậc giác ngộ. 

  

 

Trí tuệ và bản tâm chân thật của con người không phải từ sách vỡ, kinh điển mà có. Mọi thứ không phải từ lý thuyết suông. Tất cả điều phải trải qua quá trình thực nghiệm, kiểm chứng của bản thân đó chính là Hạnh. Trên đường đời mọi người điều có những vị thầy chỉ dạy cho ta kiến thức và kinh nghiệm sống, nhưng vị thầy chân chính giúp chúng ta thăng hoa, chuyển hóa phiền muộn, khổ đau đó chính là vị thầy cao cả trong Tâm mình. Mỗi hành động ý nghĩ gì, vị thầy này điều biết rõ, kiểm soát sàng lọc những cái tốt để làm hành trang vào đời. Ngày nay con người kinh doanh và buôn bán phần nhiều là nói không thật và không trung thực cũng vì lợi ít riêng tư, tư lợi cá nhân, nhưng đâu biết rằng ngày nay được tiền ngày mai tai họa đến, nhân quả thiện ác như bóng với hình.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline