ĐẠO TÂM 27/06/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 27/06/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 12:51 PM

Các võ sinh cần phải có niềm tín sâu sắc về chánh pháp, tu hành mà sùng bái và chạy theo sự thần kỳ vô vi. Nếu cứ chạy theo sự thần kỳ của thần thông, và ngồi so sánh, hơn thua thì dần dần sẽ làm cho người tu mất phương hướng và xa rời chánh pháp.
Mỗi võ sinh đã được trang bị đầy đủ đạo tâm về mặt lý thuyết, bây giờ chỉ còn vận dụng vào thực hành cho chính bản thân mình. Thời điểm này sẽ làm nổi bậc sự tinh tấn của mỗi cá nhân. Từ 3 đến 6 tháng. 
Hãy thực sự tu cho chính bản thân mình (tự độ). Tránh những giao lưu phù phiếm, bàn chuyện thị phi không lợi ích cho mình cho mơi người, những việc này không làm ta tăng trưởng hạnh đức, mà càng làm tăng điên đảo nghiệp chướng. 

Đệ tử Phải làm mô phạm đạo đức cho người khác, không phải để phô trương mà để giáo giới cho chính bản thân minh.

 

 

Khi muồn qua sông, đệ tử phải dùng thuyền, hoặc bơi qua. Nếu ở bên này sông, cúng tế, cầu khấn.. thì có qua được bờ bên kia không?
Tương tự như vậy, việc tu hành phải dựa vào chính bản thân mình, không thể dựa vào một ai. Nếu có đi nữa cũng chỉ là phương tiên, dựa vào năng lực của mình là chính yếu. (tự thân thực hành giới, định, huệ).
Không dựa vào năng lực phù phiếm, thần kỳ nào. Nếu có năng lực này từ bên ngoài để trị bệnh, thì vẫn phải dựa vào năng lực tự thân Sám hối của đệ tử để trị bệnh là chính. Đệ tử nên sáng tỏ vấn đề này. 

Không cầu đạo giải thoát bằng con đường tế lễ, cúng kiến, xin xỏ, thần linh... hay chạy theo việc bố thí... Nếu như thế vẫn còn dính vào tà kiến. Chưa phải là người con phật chân chánh. 
 

 

 

Tu hành mà ngay bản thân mình, những vấn đề cơ bản như: nóng giận, hỉ nộ, sân si... vẫn chưa kiểm soát được, thì đường về nhà còn rất xa.
Tâm của đệ tử ta vẫn còn giữ lại những ô nhiễm bản thân, và không ngừng thâu nạp các ô nhiễm mới. Điều này rất nguy hiểm cho đệ tử.
Đệ tử ta có phòng hộ sáu căn, nhưng chưa hiệu quả, hoặc chưa biết cách phòng hộ.

Không gò bó, không dễ dãi thoái hóa. Một cách tự nhiên hài hòa mới gọi là trung đạo.

Thấy người khác sai, thì kiểm tra ngay xem ta có sai như thế không.
Lỗi người này, người kia lại dẫm lên, một phần là do nhìn thấy lỗi của người, thì ta cho đó là lỗi của người, không phải của mình, nên dễ dàng bỏ qua, mà không kiểm tra xem ta có giống như thế không. 
Phải minh sát thì mới thấy được lỗi của mình cũng sai giống lỗi người nhưng ở góc độ khác. Như thế mới không bị Vô minh.

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline