ĐẠO TÂM 27/09/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 27/09/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:41 AM

1. Phật là gì?

 

Phật là người đã đoạn tận Tham - Sân - Si

 

2. Thước đo đạo hạnh của 1 Cư sĩ:

 

Mức độ Tham - Sân - Si là thước đo đạo hạnh của một Cư sĩ.

 

3. Tu hành bắt đầu từ đâu?

 

Tu hành bắt đầu từ sửa chữa hành vi của Thân - Khẩu - Ý (việc làm, lời nói, và suy nghĩ)

 

4. Mối liên hệ Pháp vô vi và pháp hữu vi:

 

- Pháp Vô vi dùng phương tiện của Pháp hữu vi làm hạnh tu (Giới – Định - Huệ: Tam vô lậu học), (Văn, Tư, Tu)...

 

- Tu pháp xuất thế gian (Vô vi), nhưng không lìa thế gian (Hữu vi).

 

5. Làm sao bớt nóng giận:

 

Cư sĩ hãy nghĩ rằng khi ta nóng giận, thì người bị thiêu đốt đầu tiên chính là ta

 

Nóng giận âm thầm thiêu huệ mạng

 

Nghìn năm công đức, chốc tiêu tan

 

6. Làm sao ngăn việc nói điêu ngoa, quanh co, không thật, nước đôi.

 

 Khi tâm khởi chuẩn bị nói, hãy quán nhìn loài rắn để cảnh tỉnh ta: tướng quanh co, lưỡi chẻ đôi, mùi tanh hôi. 

 

7. Quả của việc sử dụng của thường trụ (bố thí - cúng dường)

 

Không tiết kiệm, phung phí bừa bãi.

 

Trong các quả báo nặng, có quả báo rơi vào địa ngục Vô gián, tội không có thời hạn.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline