ĐẠO TÂM 28/01/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 28/01/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 10:38 AM

1. Thành tâm sám hối bất kỳ nơi 


Quyết không lặp lại lỗi ban đầu 


Tâm thành chí nguyện hướng về phật 


Sen tươi thơm ngát tỏa đạo tràng

 

(đọc 21 lần)


   
2. Vãng sanh, vãng sanh Ta Bà


Cầu cho tất cả chứng vị lai 


Tâm không, tướng không tất cả không 


Vạn phúc muôn dân khởi tâm lành 


( đọc 21 lần)

 


3. Thần chú vãng sanh ( đọc 21 lần)


Nam-mô a di đa bà dạ


Ða tha dà đa dạ


Ða địa dạ tha


A di rị đô bà tỳ


A di rị đa tất đam bà tỳ


A di rị đa tì ca lan đế


A di rị đa, tì ca lan đa


Dà di nị dà dà na


Chỉ đa ca lệ ta bà ha

 

 

4. Chú được sư (đọc 21 lần)


Nam-mô bạt dà phạt đế


Bệ sát xả


Lụ rô thích lưu ly


Bát lặt bà

 

Hắt ra xà dã

 

Đát tha yết đa da


A ra hắt đế


Tam miệu tam bột đà da


Ðát điệt tha


Án


Bệ sát thệ


Bệ sát thệ


Bệ sát xã


Tam một yết đế tá ha

 

 

 Các bài kinh, chú đọc càng nhiều càng tốt 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline