ĐẠO TÂM 28/04/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 28/04/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 12:40 PM

Cs NgồiThiền Quán Xả ái 


(Ngăn ngừa sự tấn công của ma ái dục)


Ngồi thiền quán xả, niệm trong tâm 30 phút khi bị dính ma ái dục: Trong tâm nói, lập đi lập lại song song quán thiền xả: 

 

Không nghĩ ái dục


Không tưởng ái dục 


Xả bỏ ái dục 


Xả bỏ tham ái 


Xả bỏ tham cầu dục lạc 


Xả bỏ cảm thọ dục lạc 


Xả bỏ yêu thích dục lạc 


Xả bỏ uyến luyến dục lạc 


Xả bỏ hình ảnh bóng dáng dục lạc 


Xả bỏ mọi cảm thọ của dục lạc 


Xả bỏ mọi sự ham thích dục lạc 


Xả bỏ mọi sự mong cầu dục lạc 


Xả bỏ mọi hành động dâm dục 


Xả bỏ sự liên tưởng dục lạc 


Xả bỏ mọi sự ưa thích dục lạc 


Xả bỏ mọi sự hứng thú dục lạc 


Xả bỏ hành vi thoái hóa của dục lạc 


Xả bỏ hành vi dục lạc không đem lại sức khỏe


Xả bỏ hành động thị dâm xem phim ảnh 


Xả bỏ mọi tiêu cực về dâm dục 


Xả bỏ mọi sự tưởng tượng về hình ảnh dâm dục 


Xả bỏ mọi thông tin liên quan đến dâm dục 


Xả bỏ mọi dục vọng của bản thân không đúng đắn


Xả bỏ mọi sự trao truyền thông tin dục vọng cho người khác 


Xả bỏ mọi sự sai trái mang đến hành vi dâm dục 


Xả bỏ ma ái dục trong tâm


Và quán hình ảnh, cảm thọ dục lạc của chính bản thân ta để xả khi ngồi thiên quán xả ái dục.  

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline