ĐẠO TÂM 28/12/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 28/12/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 10:22 AM

Yếu chỉ phẩm pháp hoa

 

1. Vào nhà như Lai: Tâm từ bi với tất cả chúng sinh

 

 Tâm mở rộng tình thương với tất cả chúng sinh

 

2. Mặc áo như lai: Tâm nhu hòa nhẫn nhục

 

 Phải nhu hòa nhẫn nhục sống cùng chúng sinh

 

3. Ngồi tòa như lai: An trú trong pháp tánh (không tự tánh), các pháp điều không

 

Pháp xưa nay thường vắng lặng

 

Pháp trụ ngôi pháp

 

Tâm mở rộng, không còn phân biệt đối đãi, xóa bỏ mọi phân biệt, chấp tướng, tâm ấy phải thấy thật tướng của các pháp là vô tướng

 

Với tâm từ bi và trí huệ, tâm ta là pháp giới của pháp hoa (tất cả là một, một là tất cả). Chính trong pháp giới này mọi sự đối nghịch, đấu tranh, phân biệt được hóa giải và chuyển hóa

 

Trong pháp giới của pháp hoa thế giới và chúng sanh không có sai khác

 

(Cs học thuộc bài này)

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline