ĐẠO TÂM 30/03/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 30/03/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 12:24 PM

Thường quán 16 hành tướng của tâm 


1. Tâm có tham, thấy rõ tâm có tham


2. Tâm không tham, thấy rõ tâm không tham


3. Tâm có sân, thấy rõ tâm có sân


4. Tâm không sân, thấy rõ tâm không sân


5. Tâm có si, biết rõ tâm có si


6. Tâm không si, biết rõ tâm không si


7. Tâm thâu nhiếp, biết rõ tâm thâu nhiếp 


8. Tâm tán loạn, biết rõ tâm tán loạn 


9. Tâm quãng đại, biết rõ tâm quãng đại 


10. Tâm không quãng đại, biết rõ tâm không quãng đại


11. Tâm hữu hạn, biết rõ tâm hữu hạn 


12. Tâm vô lượng, biết rõ tâm vô lượng 


13. Tâm có định, biết rõ tâm có định 


14. Tâm không định, biết rõ tâm không định 


15. Tâm có giải thoát, biết rõ tâm có giải thoát 


16. Tâm không giải thoát, biết rõ tâm không giải thoát 
 

 

 

Con đường Trung đạo


(Khái niệm)


Kn: Khi chúng ta tư duy (tu), hành động (hành), thì cho ra kết quả cân xứng, hài hòa đó là Trung đạo.


Khi chúng ta Tư duy (tu), hành động (Hành), đúng với bát chánh đạo, không quá nghiêng về một hướng nào, thì đó được gọi là con đường Trung đạo. 

 

Khi chúng ta Tư duy (tu),và hành động (Hành), đúng với Bát Chánh đạo, không được đặt nặng hay xem nhẹ một đạo nào trong bát Chánh đạo, đó chính là con đường Trung đạo, con đường giải thoát. 


Bát chánh đạo chính là một đại lộ có 8 line (len), 8 ngành. Các len đều như nhau, hài hòa, hợp lý, phù hợp, không thiếu len nào đó chính là con đường Trung đạo mà bất cứ ai tu hành điều phải đi qua. 


Trung đạo là từ được dùng để chỉ tránh không cực đoan trong tu học và không buông thả theo dục lạc.


Bát chánh đạo được xem là Trung đạo vì thực hành Bát Chánh đạo, chúng ta vừa xa lìa đời sống dục lạc buông thả và đời sống khổ hạnh cực đoạn. 


 

 

1. Không tham lợi dưỡng cũng không từ bỏ lợi dưỡng là đường Trung đạo 


2. Không căng không chùng, không cao không thấp là đường Trung đạo 


3. Làm việc, nghĩ ngơi điều hòa có chừng mực, gọi là Trung đạo 


4. Không nắng nhiều, cũng không mưa nhiều, điều hòa khí hậu cây tươi tốt là Trung đạo 


5. Ăn nhiều thì bụng no, ăn ít thì bụng đói, vừa đủ không dư không thiếu là Trung đạo


6. Tham ăn sinh sát sanh


Tiết chế thân không khỏe


Biết chừng mực quán tích cực 


Cả hai điều có lợi


Là con đường trung đạo 


7. Dục nhiều sinh tham ái, 


Dục ít sinh mong cầu, không nhiều không ít đảm bảo sức khỏe là con đường trung đạo 


8. Không lo lắng, không buông lung, tâm điều hòa là con đường trung đạo 


9. Nhân quả tuần hoàn 


Không lệch bên nào là con đường Trung đạo - Chánh kiến 


10. Suy nghĩ nhiều sinh Vọng niệm 


Suy nghĩ ít huệ không sinh 


Không nhiều không ít là Trung đạo - Chánh Tư Duy


11. Nói nhiều sinh loạn động, nói ít ít phương tiện, không nhiều không ít, nói Chánh ngữ là trung đạo.


12. Làm nhiều sinh tham việc 


Làm ít sinh lười biếng 


Không nhiều không ít là Trung đạo - Chánh nghiệp 


13. Nuôi sống thân mạng mình 


Thực hành nghề sao cho


Vừa làm vừa tu tập 


Là con đường trung đạo - Chánh mạng 


14. Quán tích cực 


Điều đặng không ngừng nghỉ 


Miên mật không gián đoạn 


Không mau không chậm


Không gấp, không bỏ


Là con đường trung đạo - Chánh Tinh tấn 


15. Niệm tập trung


Chú ý quan sát 


Tự nhiên thả lỏng 


Không lệch bên nào 


Là đường Trung đạo - Chánh niệm  


16. Thiền định tự nhiên


Tư duy chánh niêm


Miên mật thực hành 


Ngoài không chấp tướng 


Trong không loạn động 


Điều ý quan sát 


Thấy rõ vọng tâm


Điều tiết ý niềm 


Không căn, không chùng


Thả lỏng tự nhiên


Là đường Trung đạo hướng đến Chánh định 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline