loadding
Công tác xã hội

>> Xem thêm

Đạo Tâm 07/06/2020

Đạo Tâm 07/06/2020

 

 

 


Muốn tịnh tâm, ngăn ngừa vọng tưởng ta thực hiện 3 pháp sau:


1. Phòng hộ 6 căn mọi lúc mọi nơi.


2. Giữ chánh niệm trong công việc.


3 .Đọc kinh bát chánh đạo trả về trung đạo .


Đây là 3 pháp cốt yếu Võ sinh cần lưu ý thực hành để tâm thanh tịnh