loadding
Công tác xã hội

>> Xem thêm

Đạo Tâm 10/06/2020

Đạo Tâm 10/06/2020

 

 

 

TỊNH TÂM KỆ


Pháp phải đi đầu, mở đường mọi thứ


Thiền định từ từ, hỗ trợ tịnh tâm


Thuốc tác dụng thêm, bổ thân tứ đại


Võ thuật đại tài, lưu thông thân tưởng