loadding
Công tác xã hội

>> Xem thêm

Tám Điều Ác Của Người Quản Trị

Tám Điều Ác Của Người Quản Trị

 

1. Sắp đặt mưu kế, mà chẳng thể tính việc phải trái.

 

2. Sửa trị, mà chẳng thể bổ nhiệm người hiền lương.

 

3. Gặp loạn, mà chẳng thể sửa hình pháp cho đúng đắn.

 

4. Giàu có, mà chẳng giúp đỡ người nghèo nàn.

 

5. Có tri thức mạnh, chẳng thể chuẩn bị khi việc chưa thành hình.

 

6. Lo tính, mà chẳng thể giữ gìn công việc cho kín đáo.

 

7. Khi thành đạt, chẳng biết tiến cử kẻ có khả năng.

 

8. Thất bại, mà chẳng có thể ngăn giữ mình.

 

                                                                                                      TP.HCM, Ngày 15 tháng 12 năm 1998

                                                                                                                      Chưởng Môn

 

                                                                                                           Võ Sư. Nguyễn Văn Nguyễn