loadding
Công tác xã hội

>> Xem thêm

Trí - Nhân - Dũng

Trí - Nhân - Dũng

Có Đức Trí ta mới biết mình biết người, đứng trước những cơ hội khác nhau, mới biết suy xét, nhận chân hiện trạng, thấy rõ cách xử trí tuỳ theo từng trường hợp.

 

Có Đức Nhân ta mới biết thương yêu giúp đỡ gây những mối tương thân tương ái trợ tương phù.

 

Có Đức Dũng ta mới quả quyết những hành vi của ta để sửa mình giúp đời, để quên mình vì công lợi, hay hi sinh vì chính nghĩa.

 

Có nhân mà vô trívô dũng sinh ra ngu muội nhu nhược.

 

Có dũng mà vô trívô nhân sinh ra hung hãn bạo ngược, không biết lo sợ dè dặt để tránh nguy hiểm, không mưu tính để thành công.

 

Có trí mà vô dũngvô nhân thì chỉ chủ lí trí mà không có tình cảm, không có nghị lực để đạt mục đích.

 

Dịch lý có câu: Hiếu học cần hồ trí, luật hành cận hồ hân, tri sĩ cận hồ dũng, nghĩa là: Người hiếu học gần với đức trí, người ham làm gần với đức nhân, người biết xấu hổ trong lòng thì gần với đức dũng.

 

                                                                         TP.HCM, Ngày 30 tháng 11 năm 2006

                                                                                                           Chưởng Môn

 

                                                                                         Võ Sư. Nguyễn Văn Nguyễn