Đường Roi Cận Chiến

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Đường Roi Cận Chiến
Ngày đăng: 22/08/2022 02:41 PM

Đường Roi Cận Chiến

 

Bước về bái tạ bàng quang

Cho lanh con mắt kẻo oan linh hồn.

Đây là sự đấu võ côn

Xích phê một ngọn cho khôn tay cầm.

Trung bình là ngọn hiểm thâm

Roi là thành luỹ phải cầm phân ba.

Cùng nhau thi thố tài ra

Xê ra 1 bước, cuốn roi đánh vào.

 

(Còn tiếp)

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline