loadding

CÁC QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN PHẠT, KỸ LUẬT VÕ SINH VI PHẠM MÔN QUI, NỘI QUI PHÒNG TẬP

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

 

VÕ - ĐẠO - ĐỜI

…………………………………………….

 

CÁC QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN PHẠT, KỸ LUẬT VÕ SINH VI PHẠM MÔN QUI, NỘI QUI PHÒNG TẬP

 

 1. Nghỉ tập không xin phép:
 • Nam phạt 50 lượt hít đất.
 • Nữ phạt 25 lượt hít đất.
 • Võ sinh nhỏ (dưới 14 tuổi ): Phạt 10 -15 lượt hít đất.
 1. Nghỉ tập 3 ngày liên tục không xin phép phạt 150 lượt hít đất, phạt nghỉ tập một tuần, làm bản kiểm điểm.
 2. Nghỉ tập 4 ngày liên tục không xin phép, buộc thôi tập.
 3. Đi tập trễ: Phạt 20 lượt hít đất (võ sinh đi trễ sau tăng 5 lượt hít đất so với võ sinh đi trễ trước). Trường hợp võ sinh đi trễ, hoặc đi trễ định kỳ, có xin phép trước, không áp dụng phạt theo khung này.
 4. Không mặc đồng phục đúng qui cách, không đeo bảng tên, logo, không đeo đẳng cấp đúng qui định, một lần vi phạm phạt 20 lượt hít đất, vi phạm lần thứ 2 tăng gấp đôi, vi phạm lần thứ 3 giáng một cấp bậc (tính cho một chuỗi lần vi phạm).
 5. Đang tập rời sân vì việc riêng không chào phạt 20 lượt hít đất, vào lại sân không chào phạt 20 lượt hít đất.
 6. Nói tục chữi thề, hoặc nói lời thiếu văn hoá phạt 30 lượt hít đất.
 7. Lười biếng tập luyện, tập luyện không nhiệt tình, nhắc nhở lần 3 phạt 30 lượt hít đất.
 8. Trong giờ tập, thường xuyên nói chuyện riêng, không chuyên tâm tập luyện làm ảnh hưởng tới huynh đệ, nhắc nhở lần 3 phạt 30 lượt hít đất.
 9.  Võ sinh được phân công trực nhật, đi sớm trước 15 phút để trực nhật, trễ phạt 20 lượt hít đất. Võ sinh được phân công trực nhật, bỏ không trực, không nhờ người khác trực thay, làm ảnh hưởng vệ sinh chung, phạt trực nhật một tuần, không thực hiện được, không báo cáo, buộc thôi tập.
 10.  Có thái độ bất kính với đại sư huynh huấn luyện, không tuân thủ khẩu lệnh điều lệnh huấn luyện, phạt 30 lượt hít đất.
 11.  HLV, hoặc võ sinh thái độ bất kính với Sư Phụ, vi phạm lễ pháp một lần, phạt hít đất tuỳ theo mức độ, vi phạm lần 2 hạ một cấp bậc đai, vi phạm lần 3 phạt không được huấn luyện 3 tháng (võ sinh bình thường hạ hai cấp bậc đai).
 12.  Khi phân thế với Sư Phụ phải chào trước và sau khi phân thế, phạt 30 lượt hít đất (thầy cho phép không chào, không phải thực hiện phạt).
 13.  Hàng tháng võ sinh thực hiện nghĩa vụ đóng võ phí vào đầu mỗi tháng (đối với võ sinh tới hạng đóng phí), không đóng, không báo cáo lý do, phạt 30 lượt hít đất.
 14.  Võ sinh nghỉ tập, có phép hay không phép đều phải tập bù (đảm bảo 1 tháng phải tập đủ 12 buổi).
 15.  Võ sinh quản lý phòng tập, thư ký, huấn luyện viên, hoăc võ sinh  đang mang cấp bậc Hồng đai trở lên nghỉ học phải xin phép sư phụ, các võ sinh còn lại nghỉ học phải xin phép sư huynh quản lý phòng tập hoặc huấn luyện viên phòng. Xin phép không đúng quí định phạt 30 lượt hít đất.
 16.  Võ sinh, HLV phải tham gia các phòng trào, các giải thi đấu, các chương trình từ thiện, công tác xã hội do môn phái tổ chức, khi được phân công tham gia thì phải tham gia đầy đủ, nếu vi phạm phạt 50 lượt hít đất, và căn cứ điều 17 môn qui để xử lý.
 17.  Võ sinh phải tham dự đầy đủ các ngày lễ trong môn phái (15/05 sinh nhật môn phái, sinh nhật Chưởng Môn 20/09, giỗ tổ mùng 10/10 ÂL, ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, lễ nhập môn, lễ phong đai, phong đẳng…) võ sinh vắng mặt vào các ngày lễ đã qui định là vi phạm đạo tâm, đạo đức võ sinh, không đủ điều kiện đạo tâm để xét cho kỳ thi lên cấp gần nhất, xét mức độ quan trọng có thể hạ cấp bậc đai.
 18.  Võ sinh nhỏ hơn 14 tuổi vi phạm, báo phụ huynh, cơ động xử lý cho hơp lý.

            Các qui định đã được điều chỉnh trên cơ sở các qui định hướng dẫn phạt, kỹ luật võ sinh vi phạm Môn qui, Nội qui phòng tập 2013 và được hội đồng hộ pháp thông qua 20/09/2016.

 

                                                                                                                                                  TP.HCM Ngày 02 Tháng 12 Năm 2016

                                                                                                                                                                  Chưởng Môn

 

 

                                                                                                                                                              Võ Sư. Nguyễn Văn Nguyễn