loadding

Môn Qui & Ca Quyết

         VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

ĐẠO VÕ NHƯ ĐẠO ĐỜI - CẤN KHIÊM TỐN GIẢN DỊ

         MÔN  QUI

1. Trung thành với tổ quốc, bảo vệ danh dự môn phái, không phản sư phế đạo.

 

2. Không tà dâm háo sắc, không ỷ thế hiếp đáp người, không sanh tâm đạo tặc.      

                                                                 

3. Thắng không kiêu, bại không nản, gian nan không sờn.

 

4. Tu chỉnh bản thân, biết phục thiện không cố chấp cuồng vọng mưu đồ phản trắc.

 

5. Tuân thủ Luật Lệ, Qui Chế, Điển Chương, tôn chỉ  “ Võ – Đạo – Đời ” .

 

6. Luôn  hiếu đạo với ông bà cha mẹ, tôn sư trọng đạo, kính trưởng, thương bạn, trừ khử tham vọng. Luôn tu rèn đạo đức và nhân cách đối đãi với trưởng bối thì kín cẩn, sư huynh đệ phải ôn hòa thành tín, hòa thuận và đoàn kết, không được khinh khi, coi thường, ỷ mạnh hiếp yếu, hành động cuồng vong.

 

7. Người tập võ lấy cương kiện thân thể làm yếu chỉ, tập luyện thường xuyên không tự ý bỏ dở tập luyện. Công phu, kỹ thuật có tinh diệu đến đâu, chỉ dùng để tự vệ tuyệt đối cấm tự ỷ mạnh mà có hành động háo thắng.

 

8. Lấy nhẫn nhục cứu thế làm tôn chỉ, không được khinh suất biễu diễn tài nghệ, ba hoa, khoác lác, hành động phô trương, cao ngạo, trịch thượng, tự ý mở Võ Đường thu nhận và dạy đệ tự.

 

9. Phàm người cùng môn phái không được tức giận so tài, nên chí thành thương yêu, hỗ trợ, giúp đỡ, huynh đệ đồng môn phải xem là cốt nhục. 

 

10. Ăn uống rượu thịt phải có chừng mực, cung kính giữ gìn, không lạm sát và không hiếu sát. Rượu có thể đoạt mất ý chí, thịt làm mê muội tinh thần. Cấm có lòng ỷ mạnh tranh thắng, ham khoe khoang.

 

11. Truyền thụ đệ tử chân truyền nên lựa chọn thận trọng, phàm người không tín thực, không Trung - Nghĩa không được truyền thụ.

 

12. Người thất tín, vi phạm lễ pháp, đạo đức, không có lòng Nhân - Nghĩa không được giao nhiệm vụ huấn luyện, hay quản trị.

 

13. Tế khẩn, phò nguy, bảo quốc an dân, nhẫn nhục độ đời, độ người, công tâm, hành thiện, giúp đỡ người cơ yếu, thế cô, lấy từ bi làm yếu chỉ.

 

14. Đối với người  môn phái khác phải tôn trọng và khiêm nhường, giao tế phải lịch sự và văn hóa, giao đấu phải hết mình. Không được tập luyện, biễu diễn võ thuật môn phái khác trong võ đường.

 

15. Vào phòng tập không được có mùi rượu, bia và không hút thuốc. Tuyệt đối không sử dụng ma túy và các chất kích thích nguy hại khác. Tập luyện phải siêng năng, nhiệt tình, kỹ luật và tự giác, không lười biếng, không gây ồn ào, không làm mất trật tự, không đùa giỡn nói chuyện riêng trong giờ tập, chịu mọi trở ngại, nhẫn nại trong khi tập luyện, đi tập phải đúng giờ, nghỉ học phải xin phép, đồng phục phải đúng qui cách.

 

16. Không được uống rượu, bia, cờ bạc làm  mất tư cách đạo đức môn sinh, gây mất đoàn kết nội bộ, phương hại đến uy tín, danh dự môn phái, vi phạm an ninh trật tự xã hội và luật pháp nhà nước. Quan hệ với sư huynh đệ và người khác phái phải chuẩn mực văn hóa, đạo đức. 

 

17. Phải có tinh thần đóng góp, xây dựng, khuyếch trương quang đại môn phái. Nhiệt tình tham gia thi đấu, phong trào thanh niên, góp phần xây dựng và mang danh dự về cho môn phái.

 

18. Dù tiến xa tới đâu trên con đường mình đi, dù ở hoàn cảnh hay địa vị nào trong xã hội, dù xảy ra bao nhiêu sự kiện đi nữa, dù ở bất cứ nơi đâu!

 

  Đệ tử phải luôn luôn giữ vững tấm lòng son. Lấy tâm đạo người luyện võ bảo vệ, gìn giữ và phát triển môn phái.

 

  Môn qui được sửa đổi trên cơ sơ môn qui  2013 được hội đồng hộ pháp thông qua ngày 15/05/2016

                                                                                               CHƯỞNG MÔN

                                                                                                Đã ký

                                                                                                    Võ sư Nguyễn Văn Nguyễn

                       

 

 CA QUYẾT

1. Võ sinh phải tận trung báo quốc

Dốc lòng theo pháp chỉ Quyền Sơn

Giữ tam hiệp Võ - Đời - Đạo

 

2. Đồng môn huynh đệ khoan hòa

Tình như thủ túc một nhà yêu thương

Luôn luôn trên kính dưới nhường

Giúp nhau luyện tập khang cường vệ thân

 

3. Tự mình quyết chuyên cần nhẫn nại

Không phản sư kiêu ngạo tà dâm

Truyền nghệ cho người có Tâm

Nêu gương sáng Thiếu Lâm quê nhà

 

4. Đối nhân thế yêu thương tín nghĩa

Tâm công bình che chở kẻ cô

Cứu nguy hành thiện đức vô bờ

Không sa ngã tham, sân, si bạo ngược

 

5. Người khác phái coi như tân khách

Có lòng thành học tập lẫn nhau

Giữ cho hòa khí lâu dài

Cùng tôn trọng tinh thần thượng võ

 

6. Tạo gia đình ấm êm hạnh phúc

  Xây cộng đồng khu vực văn minh

  Các phong trào tham gia hết mình

 Nêu gương sáng Quyền Sơn Võ Đạo.