loadding

Quyết Định Phong Cấp 20/9/2016

           LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM                                                                VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

             LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN TPHCM                                                                                    Đạo Võ Như Đạo Đời , Cần Khiêm Tốn Giản Dị

      QĐ số: 01/2016

QUYẾT ĐỊNH

( v/v phong cấp võ sinh 20/09/2016 )

 

- Căn cứ kết quả thi tại liên đoàn võ thuật cổ truyền thành phố hồ chí minh, liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam 2014, 2015, 2016.

 

- Căn cứ vào môn quy, chương trình huấn luyện môn phái.

 

- Căn cứ vào điều kiện thực tế.

 

Nay Chưởng Môn Võ Đạo Thiếu Lâm Quyền Sơn quyết định:

 

Điều I : Quyết định phong lên cấp cho các võ sinh có tên danh sách sau:

(Danh sách đính kèm)

 

Điều II : Các võ sinh có tên trong danh sách, võ sinh môn phái có trách nhiệm thi hành quyết định này, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                                                                                        Tp. Ngày 20 tháng 09 năm 2016

        Nơi lưu:                                                                                                                                          Chưởng Môn

- Nt

- VPVQ                                                                                                                               Vs. Nguyễn Văn Nguyễn

 

 

 

ĐÍNH KÈM DANH SÁCH PHONG CẤP 20/9/2016

1.Võ sinh: Trần Minh Ty

 

- SN : 23/07/1982,          Ms: 5578 k11 C1,          Nguyên quán: Tuy Hòa-Phú Yên.

 

- Thời gian tập luyện từ : 13/01/2001 đến 20/09/2016.

 

- Phong đạt : Chuẩn võ sư ( cấp 17 ).

 

2. Võ Sinh : Trần Thanh Tin

 

- SN: 08/01/1980,          Ms: 287 K9 C1,          Nguyên Quán : Tuy Hòa-Phú Yên.

 

- Thời gian tập luyện từ : 1999 – 2016.

 

- Phong đạt : Hoàng đai tứ đẳng ( cấp16 ).

 

3. Võ Sinh: Lê Ngọc Xuân

 

- SN: 22/02/1991,          Ms: 12190 K19 C1,          Nguyên Quán: Thanh Hóa.

 

- Thời gian tập luyện từ : 30/06/2009 đến 20/09/2016.

 

- Phong đạt : Hoàng Đai ( cấp12 ).

 

4. Võ sinh: Trịnh Văn Tuấn

 

- SN: 09/10/1990,          MS: 12356 K20 C1,          Nguyên quán: Thái Bình.

 

- Thời gian tập luyện từ : 05/10/2010 đến 20/09/2016.

 

- Phong đạt : Hoàng Đai ( cấp 12).

 

5. Võ Sinh: Nguyễn Đức Sang

 

- SN: 14/10/1992,          Ms: 12591 K23 C1,          Nguyên Quán: Nghệ An.

 

- Thời gian tập luyện từ : 01/03/2013 đến 20/09/2016.

 

- Phong đạt : Hồng đai nhất đẳng ( cấp 10).

 

6. Võ Sinh: Bùi Thanh Sang

 

- SN: 20/05/1994,          Ms: 12604 K23 C1,          Nguyên Quán: Khánh Hòa.

 

- Thời gian tập luyện từ : 05/06/2013 đến 20/09/2016.

 

- Phong đạt : Hồng đai nhất đẳng ( cấp 10).

 

7. Võ Sinh : Bùi Bá Long

 

- SN: 04/01/1988,          Ms: 6040 K16 C1,          Nguyên Quán: Thanh Hóa.

 

- Thời gian tập luyện từ : 05/06/2013 đến 20/09/2016.

 

- Phong đạt : Hồng đai ( cấp 09 ).

 

Lưu ý :

 

Sau 3 ngày kể từ ngày phong cấp, võ sinh phải mang cấp đai, đầy đủ theo quy định.