HAI MƯƠI BỐN ĐIỀU CẦN GIỮ

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

HAI MƯƠI BỐN ĐIỀU CẦN GIỮ
Ngày đăng: 29/08/2022 02:55 PM

1. Chuyên chú vào việc học, tập luyện để thấu hiểu đạo lý.

 

2. Học rộng theo lễ pháp giữ tính nết để khỏi trái đạo.

 

3. Làm việc gì cũng chu toàn, nói lời gì cũng cận thận, tìm người có đạo đức để sửa mình.

 

4. Buồn vì mình không có tài năng, chẳng buồn vì người ta không biết đến mình.

 

5. Luôn luôn nghĩ cho đức hạnh của mình được trao dồi.

 

6. Luôn hiểu rõ về điều nghĩa, không giống kẻ tiểu nhân luôn hiểu rõ về điều lợi.

 

7. Chỉ lo xây dựng đạo hạnh không lo vất vã khó khăn nghèo khổ.

 

8. Giữ bụng cho ngay thẳng, giữ điều phải trái để khiến các việc trong ngoài có khuôn phép.

 

9. Khuyến cái hay cho người không khuyến cái xấu cho người.

 

10. Thư thái điềm đạm mà không kiêu căng.

 

11. Không vì hám danh ham lợi, mê tình tham quyền, bất chấp đạo lý, mà phạm đến người khác.

 

12. Luôn tự cường, độc lập, tự chủ.

 

13. Tùy theo địa vị của mình mà hành động, không nên làm những việc ngoài địa vị ấy.

 

14. Luôn hòa hợp đoàn kết với mợi người, mà không hề hùa với ai, chung khắp tất cả mà không tư vị.

 

15. Lúc khốn cùng cũng phải giữ đạo không giống kẻ tiểu nhân lúc khốn cùng thì làm bậy, làm càn.

 

16. Tôn trọng đức tính trao dồi học vấn, quãng đại mà thấu hiểu đạo lý, học hỏi người xưa, ôn lại những điều củ mà biết điều mới, dốc lòng hậu hỷ để chuộng lễ nghĩa.

 

17. Hiếu đạo cha mẹ hiếu kính ông bà và người lớn tuổi, kính lễ nghĩa với sư phụ,kính thuận huynh đệ, tín thực với mọi người xung quanh.

 

18. Có lòng thương yêu đùm bọc, rông lượng bao dung, có lòng từ bị vô hạn.

 

19. Không cao ngạo trịch thượng, tự cao tự đại, tự ti thái quá, lấy lòng chân thật mà đối đãi.

 

20. Phát huy quang đại, khuếch trương môn phái.

 

21. Có ý thức tổ chức kỹ luật, tự giác cao, kính trên nhường dưới hòa thuận với sư huynh đệ và mọi người.

 

22. Lấy lợi ích môn phái đặt lên hang đầu, không mưu toan bất chính, phá hoại gây chia rẽ nội bộ.

 

23. Kính trọng và trọng dụng nhân tài.  

 

24. Ngăn ngừa hiềm khích, thị phi, xem xét thấu đáo, phân tích tỉ mỉ các sự kiện để tìm ra mối họa được ẩn chứa bên trong sự hào nhoáng, tốt bụng.

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline