Roi Thần Đồng

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Roi Thần Đồng
Ngày đăng: 22/08/2022 02:29 PM

Roi Thần Đồng

 

Bái Tổ.

 

Thần đồng đánh đập hai bên.

 

Bắt, đâm, tém, thọc theo liền roi qua.

 

Thọc rồi loan tới bôn ba.

 

Đủ ba loan bộ hồi về đồng tâm.

 

Chống roi quỳ xuống một chân.

 

Cuốn roi đánh xuống tà thần khiếp qua.

 

Mục liên cất gánh lên vai.

 

Quất qua, hoành lại, đâm ngay ra liền.

 

Bước về đánh trở lại liền.

 

Bước lên mà bắt, đâm liền roi qua.

 

Lui chân tạt gốc roi qua.

 

Chéo tay, chân thuận, đâm mà thẳng xông.

 

Trâu vằn đập hữu tấn công.

 

Cuốn roi chống xuống ô long trở về.

 

Bàn tan một cái mạnh ghê.

 

Xoay lưng đâm, thọc, đập, hồi về hồng anh.

 

Hoành thân trá trẩu lai tranh.

 

Tiến lên phang, quất cho nhanh rõ ràng.

 

Lui chân thủ thế phụng hoàng.

 

Làm ông lữ vọng thạch bàn ngồi câu.

 

Loan thiên là thế che đầu.

 

Xoay lưng đâm nghịch hay đâu mà phòng.

 

Gạc qua đập xuống tấn công.

 

Lui về chấp thủ, thần đồng bái sư.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline