Tài, Trí, Nhân, Lễ

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Tài, Trí, Nhân, Lễ
Ngày đăng: 22/08/2022 03:08 PM

Quản Trị Đệ Tử Bằng Tài, Trí, Nhân, Lễ

 

   “ Tài trí đủ để quản trị đệ tử mà không biết dùng đức nhân để giữ để tử thì đệ tử sẽ mất. Tài trí đủ để quản trị đệ tử lại biết dùng nhân để giữ đệ tử mà đối đãi với đệ tử không trang nghiêm thì đệ tử không kính trọng. Tài trí đủ để quản trị để tử biết dùng nhân để giữ đệ tử lại biết trang nghiêm với đệ tử mà không biết dùng lễ cổ vũ đệ tử thì chưa hoàn toàn tốt ”.

   Công nghiệp bản môn bao gồm nhiều công việc đòi hỏi bậc đại sư huynh, phải có kiến thức quảng bác, phải có trí, nhân, lễ. Việc quản trị là việc không khó nhưng đòi hỏi bậc đại sư huynh quản trị phải có phẩm chất đạo đức, tài, trí, nhân, lễ để cải hóa đệ tử và đưa đệ tử theo đường chính.

   Tuy nhiên tài trí chỉ tạo sự nghiệp môn phái, mà bảo tồn sự nghiệp môn phái phải ở lòng nhân của từng đệ tử. Việc quản trị môn phái đòi hỏi bậc đại sư huynh quản trị phải có tài đức lưỡng toàn. Để công việc môn phái được vững bền ngoài tài đức bậc đại sư huynh quản trị phải trang nghiêm và dùng lễ để cổ vũ đệ tử thì mới hoàn toàn tốt.

   Nghiêm ở đây không phải nghiêm khắc mà là nghiêm minh, nghiêm với những người gần mình và nghiêm cả với những người xa mình để giữ được liêm chính, không tà vạy, không tư kỷ mới có thể dùng được thiện tính. Nghiêm với kẻ gần mình là không thiên vị, là thưởng phạt công minh, là trọng dụng nhân tài, xa lánh kẻ tiểu nhân, dua nịnh để gây ảnh hưởng trực tiếp đến người khác, thay mặt mình đưa đức sáng lan tràn khắp nơi. Và nghiêm với những người xa mình là thông đạt lòng nhân để tận cùng đệ tử. Bằng vào pháp chỉ môn phái, bằng luật lệ môn phái chú trọng vào việc cải hóa với lòng yêu mến đệ tử thật sự. Những tài, trí, nhân, nghiêm nói trên có tác dụng làm cho đệ tử mến, để cho đệ tử theo. Với lễ dùng giáo hóa thay luật môn phái nuôi dưỡng được lòng trung chính để đệ tử biết tự xét cư xử với người, với đời.

   Dùng đạo đức để dẫn dắt đệ tử, dùng lễ giáo để đưa đệ tử vào khuôn phép, để đệ tử biết hổ thẹn trước những sai lầm mà lại theo đường chính. Đó là những điều cần thiết mà bậc đại sư huynh quản trị cần đặc biệt quan tâm.

 

 

 

                                  TPHCM,Giỗ Tổ 19/11/2001 (5/10 Âm Lịch)

                                                             Chưởng môn                                                                   Võ sư Nguyễn Văn Nguyễn

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline