Tâm Đạo

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Tâm Đạo
Ngày đăng: 22/08/2022 03:00 PM

TÂM ĐẠO

Đạo - Đức - Nhân - Lễ - Nghĩa năm điều ấy thuộc về một thể.

Đạo là con đường mà đệ tử theo.

Đức là điều đệ tử có được nơi mình.

Nhân là điều đệ tử hay gần.

Nghĩa là điều đệ tử hay làm.

Lễ là những qui củ, thể hiện qua gia phong, lễ giáo, lễ tiết văn hóa.

    Năm điều ấy không thể thiếu một điều nào.

    Tín phải có để giữ một lòng, nghĩa phải đủ để người ta theo mình, đức phải đủ để người ta mong, tài phải đủ để noi gương người xưa, minh mẫn phải đủ để soi dưới, người có đủ điều kiện trên là bậc anh tuấn.

    Hạnh phải đủ để làm khuôn phép, trí phải đủ để dứt hiềm nghi, tín phải đủ để giữ hẹn, liêm phải có để khiến phân phối của cải, người có đủ điều kiện trên là bậc anh hào.

    Giữ chức vụ mà không bỏ phế, xử sự theo chính nghĩa mà không đổi lòng, thấy điều hiềm nghi mà không miễn chấp bừa bãi, thấy lợi mà không lấy bừa bãi, người có đủ điều kiện trên là bậc anh kiệt.

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline