Tặng 250 ghế nhựa và ghế đá cho HS trường Bùi Hữu Nghĩa, Càng Long - Trà Vinh (20/08/2020)

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Tặng 250 ghế nhựa và ghế đá cho HS trường Bùi Hữu Nghĩa, Càng Long - Trà Vinh (20/08/2020)
Ngày đăng: 29/08/2022 11:15 AM

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline