loadding
Công tác xã hội

>> Xem thêm

Thập Lục Kiếm Thức

Thập Lục Kiếm Thức

 

Bái Tổ

Vòng tay bái tổ hướng tìm

Trảm cho 1 cái, phạt liền theo sau.

Lòn chân chém lại cho mau

Xoay người lia ngược ra sau cấp kỳ.

Thọc lên một ngọn mau đi

Cặm rồi lại gạt, chân thì kim tiêu.

Khắc, đâm, tém, chặt xoay chiều

Đỡ rồi vớt ngược, thuận chiều kiếm loan.

Kiếm loan nghịch, thuận hai bên

Xoay qua vớt lại tức thì đổi bên.

Trở mình đổi hướng, xoay lên trảm liền.

Đánh hết các thế hướng tiền

Hồi về lập tấn loan liền hai bên.

Xoay kiếm dựng đứng ở trên

Tay thu kiếm lại, lập nên bài quyền.

Bái Tổ sư lập như tiền.