ĐẠO TÂM 04/12/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 04/12/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 09:54 AM

Đạo tâm  - Tự tại?

 

- Thấy rõ các pháp đều do tâm biến hiện nên tự tại

 

- Quán biết căn cơ của mỗi chúng sinh có sai khác nên tự tại

 

- Bi, Trí đầy đủ Lý, Sự vô ngại nên tự tại

 

- Thấy rõ các pháp do Duyên sanh nên tự tại

 

- Thấy các pháp Vô thường, biến đổi, không cố định nên tự tại

 

- Thấy tướng thế gian là uyển, không thật nên tự tại

 

- Thấy rõ Tham, Sân, Si là con đường hiểm nạn với tất cả chúng sinh nên tự tại. 

 

- Vì quán thấy Ngã, Pháp đều không nên tự tại

 

  (Cs học thuộc bài nầy)

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline