ĐẠO TÂM 14/02/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 14/02/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 11:11 AM

Đạo tâm giảng giải bậc 1  

 

1. Tam giới như huyễn hoặc 


Dục giới, sắc giới, vô sắc giới chưa phải là chân thật


2. Tâm cảnh hòa hợp sanh


Sáu căn làm duyên với sáu trần sanh vọng trần 


3. Duyên nghiệp hòa sinh tướng 


Vì nghiệp duyên mà các tướng được sinh ra


4. Phàm phu biết khai ngộ 


Nếu chúng sinh biết yếu chỉ của phật pháp 


5. Nghiệp kia vốn chẳng còn 


Nghiệp là do duyên sanh vô thường và biến đổi, vốn nó không có thật


6. Vọng sanh do chấp thật 


Vọng do duyên sanh, vô thường biến đổi, không thật mà ta lầm tưởng nó là thật, nên chấp nó thật có


7. Thân người vốn không thật 


Thân tứ đại này do duyên sanh, vô thường biến đổi, không cố định, không có chủ thể, không có tự tánh, đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan


 8. Mọi thứ do duyên sanh


Con người cũng vậy, chúng sinh cũng vậy, mọi thứ điều do duyên sanh


   

 

 

     
 
1. Hoa trang nghiêm tự tại 


Vì xả bỏ phiền não, lìa được tham, sân, si, buôn bỏ được mọi thứ, nên tâm được trong sáng, thanh tịnh và tự tại 


2. Quan sát việc thế gian

 

Vì tự tại, mà quán soi, quán xét các việc thế gian, thì thấy được chân tướng thật sự của thế gian

 

3. Như hoa đốm mộng huyễn


Các tướng thế gian, là do duyên sanh, vô thường biến đổi không có thật, như giấc chiêm bao

 

4. Ái dục sinh ngũ ấm 


Vì đam mê dục lạc (ngũ dục), nên ta chấp thân nầy của ta, cảm thọ này của ta, tưởng này của ta, suy nghĩ này của ta, sự rõ biết, nhận biết này của ta (ngũ ấm), từ thân nầy đến thân khác, từ cảm thọ này đến cảm thọ khác, từ tưởng này đến tưởng khác, từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, từ sự biết này đến sự biết khác

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline