Mộc Giác Quyền

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Mộc Giác Quyền
Ngày đăng: 22/08/2022 02:05 PM


Mộc Giác Quyền

 

Bái Tổ

Cương đao sát thế

Tạt thủ khoá hậu

Hổ trảo sát hầu

Tảo địa khai âm

Cung tiễn xạ điền

Nả thủ kim tiêu

Hoành phong sát diện

Phạt mộc sát cần

Thái sơn áp đỉnh

Dìm cước khai âm

Quyền đả thuỷ tâm

Phát thảo khai hạ

Bái Tổ

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline