Tấn Nhất Trung Bình

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Tấn Nhất Trung Bình
Ngày đăng: 22/08/2022 02:32 PM

Tấn Nhất Trung Bình

Võ Lâm Chánh Tông _ Đoàn Tâm Ảnh

 

Bái Tổ.

Tấn nhất trung bình đả sấn phiên.

 

Tế thương giáng hạ thích đơn tiên.

 

Toạ tả toạ hữu vai trùng nhĩ.

 

Thân khởi tề mi, phụng võ truyền.

 

Xà hành đích thuỷ khai côn đả.

 

Tấn bộ tự nhiên, điểm điểm quyền.

 

Diện hữu khinh thân liên tam đả.

 

Xích phê, ký túc, trạng phi anh.

 

Lưỡng đầu đinh tấn hoàng trụ thể.

 

Phản diện hoành khai hổ bộ hành.

 

Thích trung thích tả liên thanh nhật.

 

Võ tế bằng phi ký trụ sinh.

 

Hồi đầu tri hữu trương ngư điếu.

 

Phục địa long thành tấn thế thanh.

 

Đinh khởi tam giang dương độc thủ.

 

Phụng đầu thoái bộ lập điền canh.

 

Tấn tấn thối thối phi xạ tiễn.

 

Quan âm bái tổ võ công thành.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline