Công Tác Xã Hội

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Công Tác Xã Hội

Hội Chữ Thập Đỏ Võ Thuật Cổ Truyền Quận 2 hỗ trợ Công tác Hiến máu nhân đạo ngày 28/04/2021

Hội Chữ Thập Đỏ Võ Thuật Cổ Truyền Quận 2 hỗ trợ Công tác Hiến máu nhân đạo ngày 28/04/2021

Hội Chữ Thập Đỏ Võ Thuật Cổ Truyền Quận 2 hỗ trợ Công tác Hiến máu nhân đạo ngày 28/04/2021

15 Suất quả Tết chùa Mỹ Việt 2 (17/01/2021)

15 Suất quả Tết chùa Mỹ Việt 2 (17/01/2021)

15 Suất quả Tết chùa Mỹ Việt 2 (17/01/2021)

Trao tặng dung dịch sát khuẩn TH - THCS Phước Hiệp (27/02/2021)

Trao tặng dung dịch sát khuẩn TH - THCS Phước Hiệp (27/02/2021)

Trao tặng dung dịch sát khuẩn TH - THCS Phước Hiệp (27/02/2021)

Tặng nước rửa tay Trường THCS Mỹ Cẩm + TH Nhị Long (26/03/2021)

Tặng nước rửa tay Trường THCS Mỹ Cẩm + TH Nhị Long (26/03/2021)

Tặng nước rửa tay Trường THCS Mỹ Cẩm + TH Nhị Long (26/03/2021)

Chuyển 20 băng ghế đá tặng trường Long Hữu - Duyên Hải (12/2021)

Chuyển 20 băng ghế đá tặng trường Long Hữu - Duyên Hải (12/2021)

Chuyển 20 băng ghế đá tặng trường Long Hữu - Duyên Hải (12/2021)

TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS DÂN THÀNH VÀ THCS PHƯỚC HIỆP (12/03/2021)

TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS DÂN THÀNH VÀ THCS PHƯỚC HIỆP (12/03/2021)

TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS DÂN THÀNH VÀ THCS PHƯỚC HIỆP (12/03/2021)

Tặng 144 suất quà cho HS trường Hồ Thị Nhâm - Càng Long (24/01/2021)

Tặng 144 suất quà cho HS trường Hồ Thị Nhâm - Càng Long (24/01/2021)

Tặng 144 suất quà cho HS trường Hồ Thị Nhâm - Càng Long (24/01/2021)

TẶNG CHAI SÁT TRÙNG, VỆ SINH, RỮA TAY...VV PHÒNG DỊCH CHO CHÙA LONG BỬU, TRÀ VINH (22/02/2021)

TẶNG CHAI SÁT TRÙNG, VỆ SINH, RỮA TAY...VV PHÒNG DỊCH CHO CHÙA LONG BỬU, TRÀ VINH (22/02/2021)

TẶNG CHAI SÁT TRÙNG, VỆ SINH, RỮA TAY...VV PHÒNG DỊCH CHO CHÙA LONG BỬU, TRÀ VINH (22/02/2021)

Tặng 100 ghế và nước rửa tay THCS Đại Phước + xe đạp cho HS trường Nhị Long (26/03/2021)

Tặng 100 ghế và nước rửa tay THCS Đại Phước + xe đạp cho HS trường Nhị Long (26/03/2021)

Tặng 100 ghế và nước rửa tay THCS Đại Phước + xe đạp cho HS trường Nhị Long (26/03/2021)

Tặng xe đạp cho HS Trường Hồ Thị Nhâm (26/03/2021)

Tặng xe đạp cho HS Trường Hồ Thị Nhâm (26/03/2021)

Tặng xe đạp cho HS Trường Hồ Thị Nhâm (26/03/2021)

Trao chai sát trùng, vệ sinh, rữa tay phòng dịch cho Trường PTTH Dương Háo Học, Trà Vinh (17/02/2021)

Trao chai sát trùng, vệ sinh, rữa tay phòng dịch cho Trường PTTH Dương Háo Học, Trà Vinh (17/02/2021)

Trao chai sát trùng, vệ sinh, rữa tay phòng dịch cho Trường PTTH Dương Háo Học, Trà Vinh (17/02/2021)

Tặng 1500 tập + 600 bút + 100 túi đựng cho HS Trường Bùi Hữu Nghĩa, Càng Long (24/01/2021)

Tặng 1500 tập + 600 bút + 100 túi đựng cho HS Trường Bùi Hữu Nghĩa, Càng Long (24/01/2021)

Tặng 1500 tập + 600 bút + 100 túi đựng cho HS Trường Bùi Hữu Nghĩa, Càng Long (24/01/2021)

Tặng 1000 quyển tập cho trường Nhị Long (16/01/2021)

Tặng 1000 quyển tập cho trường Nhị Long (16/01/2021)

Tặng 1000 quyển tập cho trường Nhị Long (16/01/2021)

Phường An Khánh tổ chức Đại hội Đại biểu Chữ Thập Đỏ lần 1 (04/12/2021)

Phường An Khánh tổ chức Đại hội Đại biểu Chữ Thập Đỏ lần 1 (04/12/2021)

Phường An Khánh tổ chức Đại hội Đại biểu Chữ Thập Đỏ lần 1 (04/12/2021)

TẶNG 500 CUỐN TẬP CHO HS TRƯỜNG DƯƠNG HẢO HỌC (26/03/2021)

TẶNG 500 CUỐN TẬP CHO HS TRƯỜNG DƯƠNG HẢO HỌC (26/03/2021)

TẶNG 500 CUỐN TẬP CHO HS TRƯỜNG DƯƠNG HẢO HỌC (26/03/2021)

TẶNG 70 SUẤT QUÀ CHO HS HỒ THỊ NHÂM (16/01/2021)

TẶNG 70 SUẤT QUÀ CHO HS HỒ THỊ NHÂM (16/01/2021)

TẶNG 70 SUẤT QUÀ CHO HS HỒ THỊ NHÂM (16/01/2021)

Tặng 65 suất quà cho CBCNVC trường CĐ Hàng Hải 2 (24/01/2021)

Tặng 65 suất quà cho CBCNVC trường CĐ Hàng Hải 2 (24/01/2021)

Tặng 65 suất quà cho CBCNVC trường CĐ Hàng Hải 2 (24/01/2021)

Tặng 20 băng ghế đá và 400 chai sát trùng tại chùa Long Bửu và Trường Hồ Thị Nhâm (26/03/2021)

Tặng 20 băng ghế đá và 400 chai sát trùng tại chùa Long Bửu và Trường Hồ Thị Nhâm (26/03/2021)

Tặng 20 băng ghế đá và 400 chai sát trùng tại chùa Long Bửu và Trường Hồ Thị Nhâm (26/03/2021)

Tặng 20 ghế đá, 1000 quyển tập, 500 cây bút và 126 chai nước rửa tay, khử khuẩn cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Huyện Cần Giờ (11/09/2020)

Tặng 20 ghế đá, 1000 quyển tập, 500 cây bút và 126 chai nước rửa tay, khử khuẩn cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Huyện Cần Giờ (11/09/2020)

Tặng 20 ghế đá, 1000 quyển tập, 500 cây bút và 126 chai nước rửa tay, khử khuẩn cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Huyện Cần Giờ (11/09/2020)

Tặng 2 suất quà đặc biệt cho 2 HS trường PTTH Bùi Hữu Nghĩa (18/01/2021)

Tặng 2 suất quà đặc biệt cho 2 HS trường PTTH Bùi Hữu Nghĩa (18/01/2021)

Tặng 2 suất quà đặc biệt cho 2 HS trường PTTH Bùi Hữu Nghĩa (18/01/2021)

Hội Chữ Thập Đỏ hỗ trợ hiến máu ngày 09/10/2021

Hội Chữ Thập Đỏ hỗ trợ hiến máu ngày 09/10/2021

Hội Chữ Thập Đỏ hỗ trợ hiến máu ngày 09/10/2021

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HỖ TRỢ CÔNG TÁC HIẾN MÁU NGÀY 18/12/2021

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HỖ TRỢ CÔNG TÁC HIẾN MÁU NGÀY 18/12/2021

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HỖ TRỢ CÔNG TÁC HIẾN MÁU NGÀY 18/12/2021

CÔNG TÁC TỪ THIỆN TẠI DUYÊN HẢI & LONG HỒ THÁNG 11/2021

CÔNG TÁC TỪ THIỆN TẠI DUYÊN HẢI & LONG HỒ THÁNG 11/2021

CÔNG TÁC TỪ THIỆN TẠI DUYÊN HẢI & LONG HỒ THÁNG 11/2021

CÔNG TÁC CTĐ TRONG MÙA DỊCH T7 - 8/2021

CÔNG TÁC CTĐ TRONG MÙA DỊCH T7 - 8/2021

CÔNG TÁC CTĐ TRONG MÙA DỊCH T7 - 8/2021

CÔNG TÁC CTĐ TRONG MÙA DỊCH 08/2021

CÔNG TÁC CTĐ TRONG MÙA DỊCH 08/2021

CÔNG TÁC CTĐ TRONG MÙA DỊCH 08/2021

Chuyển Rau Củ hỗ trợ khu cách ly 22/08/2021

Chuyển Rau Củ hỗ trợ khu cách ly 22/08/2021

Chuyển Rau Củ hỗ trợ khu cách ly 22/08/2021

Tặng tập cho con em hội viên, học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, phường Bình An, Q2 (19/07/2020)

Tặng tập cho con em hội viên, học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, phường Bình An, Q2 (19/07/2020)

Tặng tập cho con em hội viên, học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, phường Bình An, Q2 (19/07/2020)

Khảo sát tặng quà cho 2 hộ nghèo tại Duyên Hải - Trà vinh (03/10/2020)

Khảo sát tặng quà cho 2 hộ nghèo tại Duyên Hải - Trà vinh (03/10/2020)

Khảo sát tặng quà cho 2 hộ nghèo tại Duyên Hải - Trà vinh (03/10/2020)

TRAO QUÀ TRƯỜNG THCS ĐẠI PHÚC, CÀNG LONG, TRÀ VINH (26/09/2020)

TRAO QUÀ TRƯỜNG THCS ĐẠI PHÚC, CÀNG LONG, TRÀ VINH (26/09/2020)

TRAO QUÀ TRƯỜNG THCS ĐẠI PHÚC, CÀNG LONG, TRÀ VINH (26/09/2020)

Hưởng ứng tháng nhân đạo 08/05/2020

Hưởng ứng tháng nhân đạo 08/05/2020

Hưởng ứng tháng nhân đạo 08/05/2020

TRAO QUÀ CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT HỒ THỊ NHÂM, CÀNG LONG, TRÀ VINH (26/09/2020)

TRAO QUÀ CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT HỒ THỊ NHÂM, CÀNG LONG, TRÀ VINH (26/09/2020)

TRAO QUÀ CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT HỒ THỊ NHÂM, CÀNG LONG, TRÀ VINH (26/09/2020)

Trao quà cho 2 em HS lớp 6 và lớp 8 trường THCS Bình Phú, Càng Long, Trà Vinh có hoàn cảnh nghèo - mẹ mất lúc 2 em còn rất nhỏ (07/10/2020)

Trao quà cho 2 em HS lớp 6 và lớp 8 trường THCS Bình Phú, Càng Long, Trà Vinh có hoàn cảnh nghèo - mẹ mất lúc 2 em còn rất nhỏ (07/10/2020)

Trao quà cho 2 em HS lớp 6 và lớp 8 trường THCS Bình Phú, Càng Long, Trà Vinh có hoàn cảnh nghèo - mẹ mất lúc 2 em còn rất nhỏ (07/10/2020)

Trao 52 xuất quà cho HS nghèo trường Hồ Thi Nhâm (03/10/2020)

Trao 52 xuất quà cho HS nghèo trường Hồ Thi Nhâm (03/10/2020)

Trao 52 xuất quà cho HS nghèo trường Hồ Thi Nhâm (03/10/2020)

Tặng 1000 quyển tập HS cho xã Nhị Long nhân khai giảng lớp nghề (03/10/2020)

Tặng 1000 quyển tập HS cho xã Nhị Long nhân khai giảng lớp nghề (03/10/2020)

Tặng 1000 quyển tập HS cho xã Nhị Long nhân khai giảng lớp nghề (03/10/2020)

Tặng 500 ghế mũ ngồi thấp và 20 ghế đá cho Học Sinh trường PTTH Dương Háo Học, Càng Long, Trà Vinh  (29/03/2020)

Tặng 500 ghế mũ ngồi thấp và 20 ghế đá cho Học Sinh trường PTTH Dương Háo Học, Càng Long, Trà Vinh (29/03/2020)

Tặng 500 ghế mũ ngồi thấp và 20 ghế đá cho Học Sinh trường PTTH Dương Háo Học, Càng Long, Trà Vinh(29/03/2020)

TẶNG 300 CUỐN TẬP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐẮK ANG, HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM 08/01/2020

TẶNG 300 CUỐN TẬP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐẮK ANG, HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM 08/01/2020

TẶNG 300 CUỐN TẬP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐẮK ANG, HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM 08/01/2020

TẶNG 96 CHAI NƯỚC SÁT TRÙNG PHÒNG DỊCH TRƯỜNG THPT DƯƠNG HẢO HỌC, CÀNG LONG, TRÀ VINH (14/03/2020)

TẶNG 96 CHAI NƯỚC SÁT TRÙNG PHÒNG DỊCH TRƯỜNG THPT DƯƠNG HẢO HỌC, CÀNG LONG, TRÀ VINH (14/03/2020)

TẶNG 96 CHAI NƯỚC SÁT TRÙNG PHÒNG DỊCH TRƯỜNG THPT DƯƠNG HẢO HỌC, CÀNG LONG, TRÀ VINH (14/03/2020)

Tặng 93 Phần Quà Tết cho Học Sinh tại Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng xã Nhị Long 11/01/2020

Tặng 93 Phần Quà Tết cho Học Sinh tại Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng xã Nhị Long 11/01/2020

Tặng 93 Phần Quà Tết cho Học Sinh tại Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng xã Nhị Long 11/01/2020

Tặng 30 Phần Quà Tết Cho Học Sinh Nghèo THCS Đức Mỹ, Trà Vinh 11/01/2020

Tặng 30 Phần Quà Tết Cho Học Sinh Nghèo THCS Đức Mỹ, Trà Vinh 11/01/2020

Tặng 30 Phần Quà Tết Cho Học Sinh Nghèo THCS Đức Mỹ, Trà Vinh 11/01/2020

TẶNG 20 BĂNG GHẾ ĐÁ TRƯỜNG TRUNG TÂM GDTX DUYÊN HẢI, TRÀ VINH (02/03/2020)

TẶNG 20 BĂNG GHẾ ĐÁ TRƯỜNG TRUNG TÂM GDTX DUYÊN HẢI, TRÀ VINH (02/03/2020)

TẶNG 20 BĂNG GHẾ ĐÁ TRƯỜNG TRUNG TÂM GDTX DUYÊN HẢI, TRÀ VINH (02/03/2020)

Tặng 20 Băng ghế đá trường TH - THCS Phước Hiệp, Mỏ Cày Nam, Bến Tre (24/02/2020)

Tặng 20 Băng ghế đá trường TH - THCS Phước Hiệp, Mỏ Cày Nam, Bến Tre (24/02/2020)

Tặng 20 Băng ghế đá trường TH - THCS Phước Hiệp, Mỏ Cày Nam, Bến Tre (24/02/2020)

Tặng 20 Băng ghế đá trường THPT Duyên Hải, Trà Vinh (02/03/2020)

Tặng 20 Băng ghế đá trường THPT Duyên Hải, Trà Vinh (02/03/2020)

Tặng 20 Băng ghế đá trường THPT Duyên Hải, Trà Vinh (02/03/2020)

Tặng 15 Suất Quà cho bà con nghèo Chùa Mỹ Việt 2 11/01/2020

Tặng 15 Suất Quà cho bà con nghèo Chùa Mỹ Việt 2 11/01/2020

Tặng 15 Suất Quà cho bà con nghèo Chùa Mỹ Việt 2 11/01/2020

Tặng 10 Phần Quà Tết Trường THPT Dương Hảo Học, Trà Vinh 13/01/2020

Tặng 10 Phần Quà Tết Trường THPT Dương Hảo Học, Trà Vinh 13/01/2020

Tặng 10 Phần Quà Tết Trường THPT Dương Hảo Học, Trà Vinh 13/01/2020

Tặng 10 Phần Quà Tết Khu Vực Thảo Điền & KP3, Bình An, Quận 2 06/01/2020

Tặng 10 Phần Quà Tết Khu Vực Thảo Điền & KP3, Bình An, Quận 2 06/01/2020

Tặng 10 Phần Quà Tết Khu Vực Thảo Điền & KP3, Bình An, Quận 2 06/01/2020

Tặng 10 Băng Ghế Đá xã Tân An (14/03/2020)

Tặng 10 Băng Ghế Đá xã Tân An (14/03/2020)

Tặng 10 Băng Ghế Đá xã Tân An (14/03/2020)

Tặng 10 băng ghế đá TH Bình Phú B (30/10/2020)

Tặng 10 băng ghế đá TH Bình Phú B (30/10/2020)

Tặng 10 băng ghế đá TH Bình Phú B (30/10/2020)

Tặng 10 băng ghế đá & 40 phần quà cho hộ nghèo xã Đại Phước, Trà Vinh 11/01/2020

Tặng 10 băng ghế đá & 40 phần quà cho hộ nghèo xã Đại Phước, Trà Vinh 11/01/2020

Tặng 10 băng ghế đá & 40 phần quà cho hộ nghèo xã Đại Phước, Trà Vinh 11/01/2020

TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO - LÊ QUANG THIÊN, NHỊ LONG, CÀNG LONG, TRÀ VINH (26/09/2020)

TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO - LÊ QUANG THIÊN, NHỊ LONG, CÀNG LONG, TRÀ VINH (26/09/2020)

TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO - LÊ QUANG THIÊN, NHỊ LONG, CÀNG LONG, TRÀ VINH (26/09/2020)

Trao 50 suất quà cho HS nghèo, cận nghèo, trường PTTH Bùi Hữu Nghĩa (17/10/2020)

Trao 50 suất quà cho HS nghèo, cận nghèo, trường PTTH Bùi Hữu Nghĩa (17/10/2020)

Trao 50 suất quà cho HS nghèo, cận nghèo, trường PTTH Bùi Hữu Nghĩa (17/10/2020)

Tặng xe đạp và quà cho HS Trung Tâm Nghề Duyên Hải (14/10/2020)

Tặng xe đạp và quà cho HS Trung Tâm Nghề Duyên Hải (14/10/2020)

Tặng xe đạp và quà cho HS Trung Tâm Nghề Duyên Hải (14/10/2020)

Tặng Trường PTTH Hồ Thị Nhâm 98 chai vệ sinh xác trùng dịch

Tặng Trường PTTH Hồ Thị Nhâm 98 chai vệ sinh xác trùng dịch

Tặng Trường PTTH Hồ Thị Nhâm 98 chai vệ sinh xác trùng dịch

Tặng 250 ghế nhựa và ghế đá cho HS trường Bùi Hữu Nghĩa, Càng Long - Trà Vinh (20/08/2020)

Tặng 250 ghế nhựa và ghế đá cho HS trường Bùi Hữu Nghĩa, Càng Long - Trà Vinh (20/08/2020)

Tặng 250 ghế nhựa và ghế đá cho HS trường Bùi Hữu Nghĩa, Càng Long - Trà Vinh (20/08/2020)

Tặng 20 băng ghế đá THCS Nguyễn Đáng, Trà Vinh (05/12/2020)

Tặng 20 băng ghế đá THCS Nguyễn Đáng, Trà Vinh (05/12/2020)

Tặng 20 băng ghế đá THCS Nguyễn Đáng, Trà Vinh (05/12/2020)

Ủy Ban Xã Nhị Long (Trà Vinh) gửi rau củ cho SV trường CĐHH

Ủy Ban Xã Nhị Long (Trà Vinh) gửi rau củ cho SV trường CĐHH

Ủy Ban Xã Nhị Long (Trà Vinh) gửi rau củ cho SV trường CĐHH

Tiếp Sức Mùa Thi THPT 2019 THPT Hồ Thị Nhâm 20/04/2019

Tiếp Sức Mùa Thi THPT 2019 THPT Hồ Thị Nhâm 20/04/2019

Tiếp Sức Mùa Thi THPT 2019 THPT Hồ Thị Nhâm 20/04/2019

Tặng 2000 quyển tập cho Học Sinh Nghèo KP3, Bình An, Quận 2 & Xã Bình Khánh Đông, Mỏ Cày Nam, Bến Tre (Tháng 6/2019)

Tặng 2000 quyển tập cho Học Sinh Nghèo KP3, Bình An, Quận 2 & Xã Bình Khánh Đông, Mỏ Cày Nam, Bến Tre (Tháng 6/2019)

Tặng 2000 quyển tập cho Học Sinh Nghèo KP3, Bình An, Quận 2 & Xã Bình Khánh Đông, Mỏ Cày Nam, Bến Tre (Tháng 6/2019)

Tặng 1000 quyển tập và 2 xe đạp cho Uỷ Ban Xã Nhị Long, Càng Long, Trà Vinh 23/09/2019

Tặng 1000 quyển tập và 2 xe đạp cho Uỷ Ban Xã Nhị Long, Càng Long, Trà Vinh 23/09/2019

Tặng 1000 quyển tập và 2 xe đạp cho Uỷ Ban Xã Nhị Long, Càng Long, Trà Vinh 23/09/2019

Tặng 1000 quyển tập Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Trà Vinh 12/10/2019

Tặng 1000 quyển tập Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Trà Vinh 12/10/2019

Tặng 1000 quyển tập Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Trà Vinh 12/10/2019

Tặng 10 băng ghế đá cho trường Tiểu Học Nhị Long, Trà Vinh 26/11/2019

Tặng 10 băng ghế đá cho trường Tiểu Học Nhị Long, Trà Vinh 26/11/2019

Tặng 10 băng ghế đá cho trường Tiểu Học Nhị Long, Trà Vinh 26/11/2019

Tặng 20 Băng Ghế Đá Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Trà Vinh 08/07/2019

Tặng 20 Băng Ghế Đá Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Trà Vinh 08/07/2019

Tặng 20 Băng Ghế Đá Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Trà Vinh 08/07/2019

Tặng 10 băng ghế đá cho trường Tiểu Học Nhị Long, Trà Vinh 12/10/2019

Tặng 10 băng ghế đá cho trường Tiểu Học Nhị Long, Trà Vinh 12/10/2019

Tặng 10 băng ghế đá cho trường Tiểu Học Nhị Long, Trà Vinh 12/10/2019

Tặng 20 Băng Ghế Đá Trường THCS Ngũ Lạc, Duyên Hải, Trà Vinh 20/10/2019

Tặng 20 Băng Ghế Đá Trường THCS Ngũ Lạc, Duyên Hải, Trà Vinh 20/10/2019

Tặng 20 Băng Ghế Đá Trường THCS Ngũ Lạc, Duyên Hải, Trà Vinh 20/10/2019

Tặng 8 Phần Quà cho Quý thầy ăn tết (23/01/2019 ÂL)

Tặng 8 Phần Quà cho Quý thầy ăn tết (23/01/2019 ÂL)

Tặng 8 Phần Quà cho Quý thầy ăn tết (23/01/2019 ÂL)

Tặng 20 Băng Ghế Đá Trường THCS Đại Phước, Càng Long, Trà Vinh 22/07/2019

Tặng 20 Băng Ghế Đá Trường THCS Đại Phước, Càng Long, Trà Vinh 22/07/2019

Tặng 20 Băng Ghế Đá Trường THCS Đại Phước, Càng Long, Trà Vinh 22/07/2019

Tặng 20 Băng Ghế Đá Trường Tập Sơn, Trà Vinh 30/10/2019

Tặng 20 Băng Ghế Đá Trường Tập Sơn, Trà Vinh 30/10/2019

Tặng 20 Băng Ghế Đá Trường Tập Sơn, Trà Vinh 30/10/2019

Tặng 20 Băng Ghế Đá Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú THCS Huyện Duyên Hải 02/09/2019

Tặng 20 Băng Ghế Đá Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú THCS Huyện Duyên Hải 02/09/2019

Tặng 20 Băng Ghế Đá Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú THCS Huyện Duyên Hải 02/09/2019

Tặng 20 băng ghế đá cho Trường THPT Dương Hảo Học, Trà Vinh 03/12/2019

Tặng 20 băng ghế đá cho Trường THPT Dương Hảo Học, Trà Vinh 03/12/2019

Tặng 20 băng ghế đá cho Trường THPT Dương Hảo Học, Trà Vinh 03/12/2019

Tặng 20 Băng Ghế Đá & 400 Ghế Ngồi Trường THCS Nhị Long Phú 15/06/2019

Tặng 20 Băng Ghế Đá & 400 Ghế Ngồi Trường THCS Nhị Long Phú 15/06/2019

Tặng 20 Băng Ghế Đá & 400 Ghế Ngồi Trường THCS Nhị Long Phú 15/06/2019

Tặng 20 băng ghế đá cho trường THCS Mỹ Cẩm, Càng Long,Trà Vinh

Tặng 20 băng ghế đá cho trường THCS Mỹ Cẩm, Càng Long,Trà Vinh

Tặng 20 băng ghế đá cho trường THCS Mỹ Cẩm, Càng Long,Trà Vinh

Tặng 1000 quyển tập + bút cho học sinh khóa mới Trường Cao Đẳng Hàng Hải 2

Tặng 1000 quyển tập + bút cho học sinh khóa mới Trường Cao Đẳng Hàng Hải 2

Tặng 1000 quyển tập + bút cho học sinh khóa mới Trường Cao Đẳng Hàng Hải 2

Tiếp Sức Mùa Thi Cho Học Sinh Vùng Sâu Vùng Xa

Tiếp Sức Mùa Thi Cho Học Sinh Vùng Sâu Vùng Xa

Tiếp Sức Mùa Thi Cho Học Sinh Vùng Sâu Vùng Xa

Trao Chứng Nhận Khóa Dưỡng Sinh 3 Tháng

Trao Chứng Nhận Khóa Dưỡng Sinh 3 Tháng

Trao Chứng Nhận Khóa Dưỡng Sinh 3 Tháng

Từ thiện tại xã Phú Hưng & Phước Hiệp - Bến Tre  (22/01/2017)

Từ thiện tại xã Phú Hưng & Phước Hiệp - Bến Tre (22/01/2017)

Từ thiện tại xã Phú Hưng & Phước Hiệp - Bến Tre(22/01/2017)

TẶNG TẬP VỞ HỌC SINH NGHÈO XÃ MỸ AN

TẶNG TẬP VỞ HỌC SINH NGHÈO XÃ MỸ AN

TẶNG TẬP VỞ HỌC SINH NGHÈO XÃ MỸ AN

Tặng Tập Vở Sinh Viên Đại Học Giao Thông Vận Tải & Cao Đẳng Hàng Hải (18/12/2016)

Tặng Tập Vở Sinh Viên Đại Học Giao Thông Vận Tải & Cao Đẳng Hàng Hải (18/12/2016)

Chuyển 20 băng ghế đá tặng trường long hữu - duyên hải (12/2021)

TẶNG 500 CUỐN TẬP CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS NHỊ LONG, TRÀ VINH 05/12/2019

TẶNG 500 CUỐN TẬP CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS NHỊ LONG, TRÀ VINH 05/12/2019

TẶNG 500 CUỐN TẬP CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS NHỊ LONG, TRÀ VINH 05/12/2019

TẶNG 500 GHẾ NGỒI TRƯỜNG THPT HỒ THỊ NHÂM, TRÀ VINH 31/08/2019

TẶNG 500 GHẾ NGỒI TRƯỜNG THPT HỒ THỊ NHÂM, TRÀ VINH 31/08/2019

TẶNG 500 GHẾ NGỒI TRƯỜNG THPT HỒ THỊ NHÂM, TRÀ VINH 31/08/2019

Tặng 1000 quyển tập, 1000 cây bút, 34 hộp kem đánh răng, 18 chai sữa tắm, 72 chai dầu gội cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Duyên Hải

Tặng 1000 quyển tập, 1000 cây bút, 34 hộp kem đánh răng, 18 chai sữa tắm, 72 chai dầu gội cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Duyên Hải

Tặng 1000 quyển tập, 1000 cây bút, 34 hộp kem đánh răng, 18 chai sữa tắm, 72 chai dầu gội cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Duyên Hải

TẶNG 20 PHẦN QUÀ CHO BÀ CON NGHÈO CHÙA MỸ VIỆT 2 ĂN TẾT (18/12/2018 ÂL)

TẶNG 20 PHẦN QUÀ CHO BÀ CON NGHÈO CHÙA MỸ VIỆT 2 ĂN TẾT (18/12/2018 ÂL)

TẶNG 20 PHẦN QUÀ CHO BÀ CON NGHÈO CHÙA MỸ VIỆT 2 ĂN TẾT (18/12/2018 ÂL)

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TRUNG TÂM GDTX DUYÊN HẢI & 72 PHẦN QUÀ TẾT THPT BÙI HỮU NGHĨA, CÀNG LONG (30/01)

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TRUNG TÂM GDTX DUYÊN HẢI & 72 PHẦN QUÀ TẾT THPT BÙI HỮU NGHĨA, CÀNG LONG (30/01)

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TRUNG TÂM GDTX DUYÊN HẢI & 72 PHẦN QUÀ TẾT THPT BÙI HỮU NGHĨA, CÀNG LONG (30/01)

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO TRƯỜNG THPT HỒ THỊ NHÂM (TRÀ VINH)

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO TRƯỜNG THPT HỒ THỊ NHÂM (TRÀ VINH)

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO TRƯỜNG THPT HỒ THỊ NHÂM (TRÀ VINH)

Chương Trình Tặng Quà Cho Bà Con Nghèo Vùng Sâu Ăn Tết

Chương Trình Tặng Quà Cho Bà Con Nghèo Vùng Sâu Ăn Tết

Chương Trình Tặng Quà Cho Bà Con Nghèo Vùng Sâu Ăn Tết

Tặng 22 Phần Quà cho bà con nghèo KP3, Bình An, Quận 2 ăn tết (11/01/2019)

Tặng 22 Phần Quà cho bà con nghèo KP3, Bình An, Quận 2 ăn tết (11/01/2019)

Tặng 22 Phần Quà cho bà con nghèo KP3, Bình An, Quận 2 ăn tết (11/01/2019)

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline