Tấn Nhất Trung Bình (Thiếu Lâm Quyền Sơn)

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Tấn Nhất Trung Bình (Thiếu Lâm Quyền Sơn)
Ngày đăng: 15/06/2023 08:30 AM

Bài tấn nhất trung bình

(Môn phái Thiếu Lâm Quyền Sơn)

 

Bái tổ

Tấn nhất trung bình tá số phiên

Tẩy sương giáng hạ thích đơn tiên

Tọa tả tọa hữu giai tiền nhị

Sơ khởi tề mi phụng võ truyền

Xà hành trích thủy khai côn đã

Tấn bộ tự nhiên điểm đích quyền

Tam tấn tam thối hồi trảo mã

Tả thế hoành câu hữu thế truyền

Thâu thức

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline