Chính Tâm

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Chính Tâm
Ngày đăng: 22/08/2022 02:57 PM

Chính Tâm

 

         Điều chỉnh nhà mình ở tại sửa thân mình, quản trị người chủ trước tiên phải quản trị mình. Cư xử với người ta thường có những tâm thiên lệch sau:

      + Với kẻ mình yêu mến hay thiên lệch.

      + Với kẻ mình khinh ghét hay thiên lệch.

      + Với kẻ mình kính sợ hay thiên lệch.

      + Với kẻ mình xem thường hay thiên lệch.

      + Với kẻ mình coi thường cũng hay thiên lệch.

    Lẽ thường trong thiên hạ đại đa số con người thường có tâm thiên lệch, tình cảm làm mờ ý trí không có sự nhận định một cách vô tư, đệ tử phải biết tâm thiên lệch ấy để điều chỉnh chính mình tránh sự sai lệch đáng tiếc.

       - Đối với người mình yêu mến ta chỉ thấy ưu điểm mà không thấy khuyết điểm hay bênh vực bao che, mặc dù người ấy có nhiều lổi lầm nặng nề.

       - Đối với kẻ mình ghét, ta chỉ thấy những khuyết điểm tật xấu mà không thấy điều tốt, điều hay, do đó nảy sinh sự ghét bỏ thù dập một cách mù quáng mặc dù kẻ ấy biểu lộ thiện chí.

      - Đối với kẻ mình kinh sợ người ta chỉ một lòng thán phục sợ sệt, không bao giờ dám nhìn kỹ để xét về thực chất của đối tượng mình sợ sệt.

      - Đối với kẻ mình thương xót người ta chỉ thấy những điểm đáng thương dù kẻ ấy có hạnh kiểm không tốt, xấu xa có tâm địa độc ác, người ta vẫn thường nâng đỡ và có thể tha thứ.

      - Đối với kẻ mình coi thường người ta chỉ thấy những điều ti tiện nhỏ mọn không cần xét kẻ ấy có tài năng gì ẩn giấu, có điều gì cải tiến.

    Cái tâm đầy thành kiến trong quá trình tu thân đệ tử ta cần phải điều chỉnh lại sự thiên lệch ấy để khi xét được công tâm, phá bỏ một thành kiến, thiên kiến không phải là dễ nhưng đó là điều kiện tất yếu để trở thành một người quản trị chân chính, một  chính nhân quân tử.

     Để trở nên một người quản trị sáng suốt, một chính nhân quân tử đệ tử ta phải quyết liệt tu thân bằng cách khởi sự lại cho đúng đắn quá trình cách vật - trí – tri, thành ý, chính tâm, tu thân phải nhận ra được ( cách là phân chia, trí là nhân biết, tri là thấy rõ).

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline