ĐẠO TÂM 03/01/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 03/01/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 10:31 AM

Tứ diệu đế và bát chánh đạo

 

Tứ diệu đế, tứ thánh đế (Bốn chân lý, bốn sự thật cao quí)

 

1. Khổ: không ai có thể tránh được, nó theo chúng ta suốt cuộc đời này như bóng với hình

 

2. Tập: Nguyên nhân của khổ đau. Vì ngu muội, mà tham lam, sân hận, sầu não, thất vọng, và chấp ngã

 

3. Sự chấm dứt khổ đau, đó là trí tuệ (Bát nhã). Hiểu biết sự thật về bản thân về cuộc đời. Trí tuệ và cái thấy nầy đưa đến chấm dứt khổ đau. Phát sinh sự an lạc

 

4. Con đường diệt khổ, đó là bát chánh đạo, được nuôi dưỡng bằng tĩnh thức và chánh niệm đưa đến định và tuệ, giải thoát mọi sự khổ đau. Đó là: 

 

1. Chánh kiến: thấy như thật

 

2. Chánh tư duy: suy nghĩ như thật

 

3. Chánh ngữ: nói như thật 

 

4. Chánh nghiệp: hành động chơn chánh

 

5. Chánh mạng: nghề nghiệp, đời sống chơn chánh

 

6. Chánh tinh tấn: siêng năng chơn chánh

 

7. Chánh niệm: tư duy chơn chánh

 

8. Chánh định: an trú tâm chơn chánh

 

Tám con đường này

 

Sẽ dẫn dắt hành vi của chúng ta

 

(Cs học thuộc và tham thấu bài này)

 

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline