ĐẠO TÂM 06/02/2021

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 06/02/2021
Ngày đăng: 30/08/2022 01:34 PM

Tám điều tỉnh thức

 

1. Tỉnh thức rằng các pháp thế gian là vô thường biến đổi và vô ngã, các pháp đến và đi, đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi. Quán sát về tính vô thường và vô ngã của các pháp thì tránh được khổ đau và dần dần đạt tới giải thoát và an lạc. 

 

2. Tỉnh thức rằng càng nhiều ham muốn thì càng nhiều khổ đau, và bớt ham muốn tức làm cho đời bớt khổ đau.

 

3. Tỉnh thức rằng biết đủ mang tới cho ta an lạc, hạnh phúc, sống đơn giản, bình dị thì sẽ có thời gian để tu tập và có đủ tâm lực để giúp đời. 

 

4. Tỉnh thức rằng chỉ có sự chánh tinh tấn mới đưa ta tới quả vị giác ngộ. Lười biếng và hưởng thụ chỉ đưa chúng ta vào thế giới ma chướng và phiền não.

 

5. Tỉnh thức rằng sống trong u mê và vô minh, phiền não, thì đời đời sẽ chìm đắm trong sanh tử, luân hồi và bị trói buộc trong đó, chỉ có đời sống Chánh niệm và Tỉnh thức mới đưa ta đạt tới sự thành tựu trí tuệ, giác ngộ và khả năng giáo hóa. 

 

6. Tỉnh thức rằng bố thí là một phương tiện quan trọng để độ mình độ người. Thực hành bố thí, thì phải bỏ mọi tâm phân biệt, đối đãi. Thực hành bình đẳng trí mà bố thí, xả bỏ mọi tâm xan tham, tật đố mà bố thí. Khi bố thí nếu vẫn còn cái tâm nầy, thì việc bố thí chưa rốt ráo vậy.

 

7. Tỉnh thức rằng người hành đạo khi đi vào đời không bị chìm đắm trong cuộc đời, tuy sống đời sống chúng sinh nhưng lòng luôn luôn sống nếp sống thanh bạch mà hành đạo, giữ phẩm hạnh, mà đem lòng từ bi mà hành xử với tất cả mọi người và mọi loài. 

 

8. Tỉnh thức rằng không chỉ lo việc giải thoát cho riêng minh, mà phải biết nổ lực trợ duyên cho người khác, hỗ trợ người khác cũng chính là đoạn trừ phiền não cho ta, để tất cả cùng hướng về con đường giác ngộ, giải thoát, an vui.

 

 

 

Tứ nhíếp pháp 

 

1. Bố thí: 

 

- Thân làm việc Bố thí, tích cực là hành động của Của Chánh Nghiệp. 


- Suy nghĩ làm việc Bố thí, tích cực, là hành động của Chánh tư Duy, hay tư Duy Chân Chánh.


- Nói lời Bố Thí và khuyên người khác làm việc bố thí là lời nói của Chánh Ngữ. 

 

2. Ái Ngữ:


Thực hành nói lời ái ngữ, hiền hòa, tích cực, thiện lành, yêu thương là Chánh ngữ...  

 

3. Lợi hành:


Hành động, việc làm điều tích cực, điều hướng tới lợi lạc cho mình và cho mọi người.


Là hành động của Chánh Nghiệp, hành vi Chơn Chánh .... 

 

4. Đồng sự:

 

Đồng hành cùng với mọi người.


Cùng nhau làm việc lợi lạc, lợi ích cho Chúng Sinh.


Học hỏi, chia sẽ, hỗ trợ, mọi người những hiểu biết tích cực. 


...là Chánh Nghiệp  và Chánh Ngữ....

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline