ĐẠO TÂM 06/03/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 06/03/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 03:56 PM

Bài 40.

 

Trải nghiệm pháp tu: Để tâm an lạc, an lạc hạnh (pháp hoa 14)

 

- Không gần người quyền thế: gần người quyền thế sinh tâm cao thấp, cống cao ngã mạng, dính tham, sân, si, người quyền thế thường tham đắm dục lạc thế gian, có đầy đủ bổn tính ô nhiễm thế gian…, nếu ta gần người quyền thế mà ta không đủ hạnh lực, ta sẽ bị nhiễm trần, đầy đủ sự phiền não mà họ có, gần họ vô tình nhận các cơn mưa phiền não của họ vào tâm ta, nếu ta không đủ sức chuyển hóa họ, thì họ làm ô nhiễm ta, vậy nếu thấy mình không phải là vị đại bồ tác, thì hãy thực hành không gần người quyền thế, Cư sĩ phải hiểu theo nghĩa rộng nhé (không gần người quyền thế: Nếu nó là công việc không có liên quan đến người quyền thế, thì ta không chủ động gần), vì ta tu hạnh Cư sĩ, là tu vào chúng sinh là hạnh của bồ tát, trong cuộc sống theo duyên, nhân quả, nghiệp báo, ta tiếp xúc rất nhiều người, điều này đòi hỏi thử thách lớn lao khi Cư sĩ tu vào chúng sinh gặp rất nhiều loại người.

 

- Không gần người thanh văn duyên giác (chắp đố, bảo thủ, ít kỹ, chấp tướng,... pháp tu)

 

- Không nói hay dở pháp sư, giảng pháp (ai giảng hay giỏi là việc của họ, nếu ta có tuệ giác nhận ra thì tự điều chỉnh hạnh tu của mình, nói hay nói dở là ta chấp tướng giảng pháp, là ta chấp ngã, chấp nhân (người giảng pháp), khi trao truyền sự chấp, đối đãi của mình với người khác, làm người khác chấp và đối đãi phát sinh như thế ta tạo nghiệp khẩu.

 

- Không gần người sát sinh.

 

Sư Phụ giảng tóm tắt, ứng dụng vào ngay đời sống, sinh hoạt, làm việc của chính bản thân mình ngay cuộc sống này mỗi lúc mỗi nơi (nơi nào có thân là có tu) và kiểm nghiệm tâm mình hàng ngày, và sửa chữa nó, điều chỉnh nó (sửa chữa, và điều chỉnh ngay trong hành vi ta làm, ta nói, ta hành xử với mọi người xung quanh, chứ không phải lý thuyết, nếu không thực hành chỉ hiểu biết như thế là hí luận pháp tu, chứ chưa phải tu) như thế mới gọi đúng như pháp mà tu.

 

 

Bài 41. Có sáu pháp làm cho chánh pháp tăng trưởng

 

1. Thân thường hành xử từ ái không hại chúng sinh

 

2. Miệng nói nhân từ không nói lời dữ

 

3. Ý niệm từ tâm, không ôm lòng thêm bớt

 

4. Được vật lợi dưỡng, bình đẳng như nhau

 

5. Thấy đạo thánh hiền, hết lòng tu tập

 

 

Có 7 pháp làm cho chánh pháp tăng trưởng

 

1. Ưa ít việc, không tham việc

 

2. Thích yên lặng, trầm tĩnh quán xét, không thích nói nhiều

 

3. Ít ngủ, tâm không hôn muội

 

4. Không tụ họp nói chuyện vô ích

 

5. Không khen mình khi mình thiêu đức

 

6. Không kết bè bạn với người xấu ác

 

7. Ưa thích một mình suy ngẫm chân lý

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline