ĐẠO TÂM 08/10/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 08/10/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:53 AM

BÀI KỆ: HẠNH BỒ ĐỀ

 

Tùy duyên công đức hạnh Bồ đề

 

Thủ pháp thân tâm phật tại tâm

 

Hạnh quả Bồ đề diệt ưu sầu

 

Soi tâm kiến tánh trang nghiêm phật

 

Nhất tâm đảnh lễ ánh hào quang

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline