ĐẠO TÂM 09/12/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 09/12/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 09:58 AM

Bát nhã không tướng 

 

Là tánh các pháp

 

Không sanh không diệt

 

Không dơ không sạch 

 

Không già không trẻ

 

Không tăng không giảm

 

Không lớn không nhỏ

 

Không thiện không ác..

 

Rốt ráo là không

 

(Thể như Lai không tướng

 

Tràn đầy khắp hư không

 

Trên không sao thành có

 

Trong có nào thấy không)

 

(Cs học thuộc và tham thấu bài nầy)

 

  

 

Trả lời Cs

 

Cuộc đời như đuổi hình bắt bóng

 

Đuổi theo hạnh phúc xa vời

 

Mỗi gối chồn chân nhiều ước vọng

 

Mộng đã tan rồi, giấc như Lai

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline